Poliklinika Eljuga - Teme

Molekularno profiliranje raka- Caris Molecular Intelligence®?

Caris Molecular Intelligence® (CMI) je usluga vodeće biotehnološko-znanstvene kompanije Caris Life Sciences namijenjena profiliranju raka na molekularnoj razini. Usluga kombinira najmodernije laboratorijske tehnike s klinički relevantnim podacima o farmakogenetskim biljezima (biomarkerima) što osigurava dodatnu pomoć liječniku prilikom izbora potencijalnog lijeka ili izbora najpogodnijeg kliničkog testiranja u koje bi se bolesnik mogao uključiti. CMI izvještaj se izdaje za svakog bolesnika individualno te pomaže liječniku u odabiru najučinkovitije terapije.

Uvođenjem ovog testa u našu Polikliniku postali smo prva Poliklinika koja nudi najsuvremeniji pristup u određivanju individualne terapije onkološkog bolesnika.

Rak nije samo jedna vrsta bolesti. Ne postoje dva ista raka. Nužno je stoga imati mogućnost personaliziranog pristupa u liječenju svakog pojedinca. Caris  Molecular Intelligence® je usluga kojom se mogu odrediti biomarkeri u uzorku tkiva raka svakog bolesnika individualno te osigurati neprocjenjive informacije o tome hoće li rak odgovoriti ili ne na određeni lijek ili potencijalni lijek koji se još uvijek istražuje u sklopu kliničke studije.

Pojam biomarker podrazumijeva komponentu smještenu unutar ljudskog tijela koja ukazuju na stanje Vašeg zdravlja. Kada se govori o biomarkerima raka tada se obično govori o proteinima, genima, te drugim molekulama na genetičkoj i molekularnoj razini koje utječu na rast stanica raka, njihovo umnožavanje, smrt i odgovor na druge komponente unutar tijela.

Caris Molecular Intelligence® kombinira najmodernije laboratorijske tehnike s iscrpnim, klinički provjerenim informacijama vezanim za istraživanje raka. Ovakav personalizirani pristup Vašoj bolesti omogućuje liječniku izbor najučinkovitije terapije u njenom liječenju.

Razgovarajte s Vašim liječnikom o tome može li profiliranje tkiva raka povećati vjerojatnost uspjeha Vašeg liječenja.

 

Što Vas čini kandidatom za Caris Molecular Intelligence uslugu?

Ukoliko Vaša dijagnoza podrazumijeva solidni oblik raka i Vaš je liječnik u potrazi za dodatnom terapijom zbog toga što:

  • rak je metastazirao ili se vratio;
  • rak je otporan na prvu liniju liječenja;
  • rak je agresivan ili rijedak;
  • Vaš liječnik traži dodatne opcije u liječenju; ili
  • su iskorištene sve standardne opcije liječenja

 

Koja vrsta uzorka tkiva je potrebna da bi se bolest mogla profilirati?

CMI usluga se može napraviti na tkivu koje se rutinski odstranjuje iz tijela tijekom operacije raka ili iz uzorka koji se sakupi tijekom biopsije. S obzirom da postoji velika mogućnost da se biomarkeri Vašeg tumora promijene tijekom vremena, najčešće kao posljedica liječenja, najbolje bi bilo da liječnik za profiliranje pripremi najsvježiji uzorak tkiva raka.

Što sadrži Izvještaj koji se generira nakon molekularnog profiliranja uslugom Caris Molecular Intelligence?

Izvještaj sadrži rezultate analize biomarkera uzorka raka, njihovu povezanost s lijekovima čijom upotrebom bi liječenje bolesnika bilo uspješnije, zatim popis lijekova s kojima bi liječenje bilo neuspješno i popis lijekova s nepoznatim uspjehom. Nadalje, u CMI Izvještaju je naveden popis kliničkih studija u tijeku izabranih prema rezultatima analize raka bolesnika kao i popis relevantne znanstvene literature vezane za dobivene rezultate analize. Dobivene informacije liječnik može koristiti pri odabiru terapije čime se povećava vjerojatnost uspjeha u liječenju.

Informira li Izvještaj liječnika kako da liječi rak?

Izvještaj je alat koji osigurava Vašem liječniku puno opsežnije i relevantnije informacije u usporedbi s onima koje se dobivaju u ovom momentu u Hrvatskoj. Vaš će liječnik odrediti terapiju vodeći računa o nekoliko faktora: rezultata navedenih u Izvještaju, dostupnosti lijekova, povijesti bolesti i drugih kliničkih faktora. Upotrebom naprednih tehnologija i analizom uzorka raka na molekularnoj razini, Vašem liječniku su dostupni podaci kojima može birati između 60tak FDA-odobrenih lijekova (koji su dostupni u RH) te na taj način personalizirati Vaše liječenje.

Sadrži li Izvještaj informacije o dostupnim kliničkim testiranjima?

Izvještaj sadrži listu kliničkih studija nastalu kao rezultat zaštićenog programa Clinical Trials Connector™. Ta usluga osigurava pregled kliničkih studija koje su u fazi regrutiranja bolesnika na temelju jedinstvenih biomarkera Vašeg raka. Vaš liječnik će odrediti da li je neka od ponuđenih kliničkih studija dobra za Vas.

Dobiveni uzorak tkiva raka za molekularno profiliranje uslugom Caris Molecular Intelligence šaljemo u Caris Life Sciences (CLS) laboratorij u Phoenixu, Arizona, SAD. Ovaj suvremeni laboratorij ispunjava sve trenutno potrebne industrijske standarde (CLIA, CAP, ISO 15189, NY State i CE Mark odobrene/certificirane), a u laboratoriju rade liječnici, doktori znanosti i licencirani tehničari. Nadalje, CLS neprekidno nadopunjuje svoju uslugu svježim, relevantnim informacijama kako bi bolesnik dobio zaista najbolju terapiju.

Cijena usluge Caris Molecular Intelligence® je:

MI Profil - 6.300 $
NGS - 3.500 $

MI Profil podrazumijeva kompletnu analizu tumora: analiza mutacija i promjena broja kopija 592 genakorištenjem metode sekvenciranja nove generacije (eng. Next Generation Sequencing, NGS), analiza fuzija gena na nivou molekula RNA metodom  NGS-a, pirosekvenciranje, analiza fragmenata, hibridizacija in situ (ISH) i imunohistokemija (IHC)

NGS predstavlja analizu mutacija i promjena broja kopija 592 gena korištenjem samo tehnike sekvenciranja nove generacije  (NGS)

 
  Poliklinika Eljuga - Teme - Sve
Poliklinika Eljuga
 
Zavirite u ugodni ambijent i vrhunski opremljene ambulante poliklinike Eljuga