Mamografija

Što je mamografija?

Mamografija je rendgenska metoda pregleda dojki. Obavlja se na posebno konstruiranom rendgenskom uređaju koji se zove mamograf, a služi isključivo za snimanje dojki i za zahvate koji se rade pod kontrolom mamografske slike. Zbog svoje jednostavnosti, cijene i korisnosti mamografija je još uvijek zlatni standard u otkrivanju raka dojke.

Pri mamografiji žene su izložene veoma malim dozama radijacije, no rizik je daleko manji od koristi koji mamografija može pružiti. Naime uz veoma mali rizik da mamografija stvarno izazove neki maligni poremećaj, žena dobiva potencijalni korist otkrivanja ima li već bolest i to u stadiju koji se lako i uspješno liječi.

Rak dojke je u gotovo svim populacijama u samom vrhu vodećih uzroka smrtnosti kod žena. Oko 850 žena na godinu umre od raka dojke i da su to uglavnom žene s rakom koji je u trenutku postavljanja dijagnoze već bio proširen izvan dojke. Zato je mamografija pregled koji život znači.

 
  Mamografija - Sve
DIJAGNOSTIKA BOLESTI DOJKE
 
Zavirite u ugodni ambijent i vrhunski opremljene ambulante poliklinike Eljuga