Poštedni kirurški zahvati

Kvadrantektomija

Kvadrantektomija

Kvadrantektomija je najčešći oblik poštednog kirurškog zahvata. Kirurg uklanja samo dio dojke koji sadrži tumorske stanice s dijelom zdravog tkiva kojega okružuje kao i limfni čvorovi iz pazuha. Cjelokupni materijal odnosno “preparat” pregledava patolog da bi se utvrdilo postoje li tumorske stanice na rubovima izvađenog tkiva.

Bitno je da su rubovi tkiva slobodni od malignih stanica jer je to najbolji indikator da je tumor uklonjen u cijelosti. Također se mjeri i udaljenost tumorskih stanica od rubova u svih 6 smjerova (gore, dolje, napred, nazad, lijevo, desno) zbog važnosti procjene o nastavku metode liječenja, odnosno da li će se raditi reekscizija prije iradijacije ili mastektomija.

KvadrantektomijaKvadrantektomijaAko nalaz patologa pokaže da se tumorske stanice nalaze na rubovima, liječnik će indicirati dodatni zahvat (re-ekscizija) da bi se uklonile preostale tumorske stanice iz dojke. Nakon toga je kod svih žena indicirana iradijacijska terapija kojom se u potpunosti uklanjaju eventulane tumorske stanice zaostale u tkivu dojke a samim time se i smanjuje mogućnost lokalnog povrata bolesti.

Ako se odlučite za poštednu kirugiju dojke, nudimo mogućnost uklanjanja sumnjivog kvadranta dojke, a ako je potrebno i korekciju druge dojke kako bi zahvat bio što manje prepoznatljiv. Zahvati koji mogu pridnonjeti simetriji uključuju smanjenje ili podizanje iste i/ili druge dojke.

 
Sljedeći
Biopsija  
  Poštedni kirurški zahvati - Sve
KIRURGIJA
 
Zavirite u ugodni ambijent i vrhunski opremljene ambulante poliklinike Eljuga