Edukacija zaposlenika

Znanje i stavovi žena o važnosti redovitih ginekoloških pregleda

Valentina Horvat Karažija, mag. med. techn.

Redoviti ginekološki pregledi preduvjet su reproduktivnog zdravlja žena, a znanje o važnosti ginekoloških preventivnih pregleda osnova je za poželjno zdravstveno ponašanje žena. Cilj istraživanja u Poliklinici Eljuga bio je ispitati znanje i stavove žena o važnosti redovitih ginekoloških pregleda i utvrditi postoje li razlike ovisno o dobi, obrazovanju i bračnom statusu. Istraživanje je provedeno među 202 ispitanice koje su posjetile Polikliniku Eljuga. Kao instrument istraživanja znanja i stavova žena o važnosti redovitih ginekoloških pregleda korišten je modificirani anonimni upitnik. Podatci su analizirani metodama deskriptivne i analitičke statistike. Rezultati su interpretirani na razini značajnosti od P<0,05.

Analizom podataka utvrđeno je da je znanje žena o važnosti redovitih ginekoloških pregleda na visokoj razini. Šezdeset i šest posto ispitanica smatra da je na preventivni ginekološki pregled potrebno ići jednom godišnje, dok 30,2% ispitanica smatra da bi pregled trebalo raditi svakih šest mjeseci. Utvrđeno je da 75,7% ispitanica zna da se redovitim ginekološkim pregledima može smanjiti rizik za razvoj raka vrata maternice. Da bi Papa test trebalo raditi jednom godišnje znalo je 73,6% ispitanica, a 22,9% smatra da bi trebalo ići svakih šest mjeseci. Na ginekološki pregled redovito je išlo 83,7% ispitanica, a na Papa test 81,1%. Najviša razina znanja utvrđena je među ispitanicama koje su srednje dobi (od 35 do 64 godina), visoko obrazovane i udane, ali bez utvrđene statistički značajne razlike među kategorijama.

Rezultati istraživanja pokazuju da ispitanice imaju visoku razinu znanja o važnosti redovitih ginekoloških pregleda i Papa testa, te da redovito odlaze na preventivne preglede. Trebalo bi provesti dodatna istraživanja na općoj populaciji žena kako bi se dobio bolji uvid u znanje i stavove žena o važnosti redovitih ginekoloških pregleda i prema tome nastavilo s programima informiranja i edukacije.

 
  Edukacija zaposlenika - Sve
Poliklinika Eljuga
 
Zavirite u ugodni ambijent i vrhunski opremljene ambulante poliklinike Eljuga