Edukacija zaposlenika

Edukacija zaposlenika

U Beogradu je održan jednodnevni workshop iz područja estetske i onkoplastične kirurgije dojke

U Beogradu je održan jednodnevni workshop iz područja estetske i onkoplastične kirurgije dojke na kojem je brojna predavanja prezentirao američki kirurg s međunarodnom reputacijom, jedan od najboljih kirurga današnjice, MD Dennis Hammond.

Veliki broj sudionika je uistinu uživao u prikazima kompleksnih kirurških tehnika kojima možemo postići optimalni estetski rezultat u zahtjevim kiurškim slučajevima. Bilo je govora i o prednostima Motiva implantata te Flora ekspandera koji se već nekoliko godina koriste i u našoj Poliklinici.

Na radionici su aktivno sudjelovali i djelatnici naše Poliklinike, prof.dr. sc. Domagoj Eljuga i dr. med. Rhea Mužar.

 

Utjecaj COVID-19 pandemije na mentalno zdravlje žena

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) definirala je mentalno zdravlje kao stanje blagostanja u kojem pojedinac ostvaruje svoje potencijale, može se nositi sa svakodnevnim životnim stresovima, može raditi produktivno i plodno te je sposoban/na pridonositi svojoj zajednici. Proglašenjem pandemije COVID-19  11. ožujka 2020. godine može se gledati kao na pojavu koja je na mentalno zdravlje ljudi ostavila osobit trag. 

Cilj ovog istraživanja bio je ispitati utjecaj COVID-19 pandemije na mentalno zdravlje  žena i utvrditi postoje li razlike ovisno o obrazovanju, bračnom statusu, mjestu stanovanja te zdravstvenom kartonu vezanim uz COVID-19 i cijepljenje.

Istraživanje je provedeno među 680 ispitanica u  dobi od 18 i više godina koje su bile korisnice usluga Poliklinike Eljuga. Kao mjerni instrument istraživanja korišten je anonimni anketni upitnik u Google forms obrascu koji je sadržavao: sociodemografske podatke, zdravstveni karton vezan uz COVID-19, upitnik depresivnosti, anksioznosti i stresa, upitnik o težini nesanice te COV-19 Skalu utjecaja na kvalitetu života. Podatci su analizirani metodama deskriptivne i analitičke statistike. Rezultati su interpretirani na razini značajnosti od p<0,05.

Više...
 

Znanje i stavovi žena o važnosti redovitih ginekoloških pregleda

Valentina Horvat Karažija, mag. med. techn.

Redoviti ginekološki pregledi preduvjet su reproduktivnog zdravlja žena, a znanje o važnosti ginekoloških preventivnih pregleda osnova je za poželjno zdravstveno ponašanje žena. Cilj istraživanja u Poliklinici Eljuga bio je ispitati znanje i stavove žena o važnosti redovitih ginekoloških pregleda i utvrditi postoje li razlike ovisno o dobi, obrazovanju i bračnom statusu. Istraživanje je provedeno među 202 ispitanice koje su posjetile Polikliniku Eljuga. Kao instrument istraživanja znanja i stavova žena o važnosti redovitih ginekoloških pregleda korišten je modificirani anonimni upitnik. Podatci su analizirani metodama deskriptivne i analitičke statistike. Rezultati su interpretirani na razini značajnosti od P<0,05.

Više...
 

doc. Eljuga boravio u Kanadi na edukaciji

Tijekom boravka u Torontu, doc. Eljuga je imao prilike vidjeti brojne kirurške zahvate kojima se zbrinjavaju komplikacije nakon postavljanja silikonskih proteza kao i razne tehnike koje se danas koriste nakon uklanjanja kapsula. Dr. Brown je idejni začetnik BRA DAY eventa kojeg je pokrenuo 2011. godine u Kanadi. Dr. Brown slovi kao jedan od najiskusnijih kirurga u području rekonstrukcijske i estetske kirurgije dojke stoga su savjeti koje je davao tijekom operacijskih zahvata bili izrazito korisni.

 

doc.dr. sc. Domagoj Eljuga - kongres estetske kirurgije u Italiji, Gardone Riviera

doc.dr. sc. Domagoj Eljuga boravio je na kongresu estetske kirurgije u Italiji, Gardone Riviera, u organizaciji prof. G. Botti-a,  europskog autoriteta u estetskoj kirurgiji dojke i lica. Kroz kirurgiju uživo imali smo prilike vidjeti na koji način se rješavaju najkompleksniji estetski zahtjevi uz komentare i živu raspravu brojnih drugih europskih i svjetskih stručnjaka. 

doc.dr. sc. Domagoj Eljuga

 

doc. dr. sc. Domagoj Eljuga, dr. med. - 34th Atlanta Breast Surgery Symposium

Doc. dr. sc. Domagoj Eljuga, dr. med. proveo je 4 dana u Georgiji, SAD kao sudionik na 34th Atlanta Breast Surgery Symposium.

Sam kongres je pokrenuo dr. Carl Hartrampf davnih 80-tih godina prošlog stoljeća kao pionir u rekonstrukciji dojke vlastitim tkivom s trbuha ( TRAM režanj). Ove godine su kroz brojna predavanja prezentirani novi načini kirurških pristupa kod rekonstrukcije dojke, novi prostetski materijali i mrežice koje se koriste kod primarnih i sekundarnih rekonstrukcija. Također se je vodila rasprava i o brojnim tehnikama u estetskoj kirurgiji dojke te modifikacijama u tehnikama kod povećanja, podizanja i smanjivanja dojki. Sudionici simpozija sudjelovali su u raspravama tijekom operacija uživo koje su izvodili svjetski autoriteti plastične kirurgije.

 

Susret dr. Eljuge s dr. Brownom (jednim od najvećih onkoplastičnih kirurga današnjice i pokretačem Bra Daya)

Više...
 

doc. dr. sc. Domagoj Eljuga, dr. med. - stručno usavršavanje u UZ Gent,  Belgija

dr.sc. Domagoj Eljuga, dr. med. boravio je mjesec dana kao stipendist Europskog društva za plastičnu kirurgiju ( EURAPS) u Sveučilišnoj bolnici Gent, na Klinici za plastičnu kirurgiju pod mentorstvom prof. Blondeela. Tijekom boravka prisustvovao je na brojnim složenim mikrokirurškim rekonstrukcijama perforatorskim režnjevima koje je početkom 90-tih godina  uveo u europsku kiruršku praksu upravo prof. Blondeel, kirurg koji spada u svjetske autoritete u rekonstukcijama dojke vlastitim tkivom. Klinika je također poznata kao jedan od rijetkih svjetskih centara u kojem se izvode operacije promjene  spolova, zahvat koji je prof. Monstrey, dugogodišnji voditelj Klinike, doveo na najviše razine uspješnosti.

Početkom 2012. godine na  Klinici je napravljena 19 transplatacija lica u svijetu, čime je Belgija postala treća zemlja u EU u kojoj se može izvesti  ovaj tehnički i logistički najzahtijevniji zahvat u plastičnoj kirurgiji.

Zbog iznimne međunarodne reputacije, brojni  međunarodni plastični kirurzi rotiraju na Klinici kroz dulje ili kraće boravke kako bi usavršili svoje tehnike učeći iz prve ruke od svjetskih eksperata.

 

Redovna konferencija o raku dojke - Milano 2015.

I ove  godine održana je redovna konferencija o raku dojke  „Milan Breast Cancer Conference“ od 23. do 26.lipnja 2015. u Europskom onkološkom institutu (EIO) u Milanu.  Onkološki dio simpozija pratila je i naša dr. Ilona Sušac.

S 50-ak predavanja, prezentacija i diskusija donosi informacije koje bi nas sviju mogle zanimati.

Više...
 

Novosti s Milanske konferencije o raku dojke

U Milanu je 25. i 26. lipnja 2014. održana 16. Milanska konferencija o raku dojke na kojoj je ponovno sudjelovala naša stalna onkologinja, dr. Ilona Sušac. U relativno kratkom vremenu održan je cijeli niz kvalitetnih predavanja podjeljenih u logične cjeline, s dovoljno vremena za rasprave , za druženja s kolegama iz drugih zemalja i izmjenu dragocjenih iskustava. Već nakon otvaranja Konferencije održano je po mišljenju dr. Sušac jedno od najkvalitetnih predavanja. Dr. Laslo Tabar govoreći o programima ranog otkrivanja raka dojke istaknuo je: „Nema smanjenja smrtnosti od raka dojke bez manjeg broja uznapredovalih karcinoma dojke“. Nije teško zaključiti da je rano otkrivanje raka dojke nedvojbeno i dalje najbolji načan očuvanja života i zdravlja žene. Iako se u zadnje vrijeme često spominje pretjerano liječenje raka dojke, odnosno ističe se da postoje oblici raka dojke koje ne treba liječiti jer navodno ne ugrožavaju život, dr. Tabar jasno je istaknuo da ne postoje podaci koji bi pokazali koji rak dojke ne treba operirati!

Više...
 

Djelatnici Poliklinike u Milanu, od 18. do 20. lipnja 2012.

Na kirurškoj radionici „Breast cancer: oncologic and reconstructive surgery. Interactive course with live surgery“ koja je održana u Milanu u Europskom onkološkom institutu od 18.  do 20. lipnja prikazane su razne kirurške tehnike koje imaju za cilj postizanje optimalnog onkološkog radikaliteta uz maksimalnu estetsku prezervaciju dojke.  Polaznici radionice sudjelovali su simultano na brojnim operacijama u više operacijskih dvorana, a pokazane su rekonstrukcije protezama, ekspanderima, vlastitim tkivom te masnim tkivom. Onkološki institut u Milanu je oduvijek bio jedan od centara koji je unosio promjene u kirurškom pristupu kod bolesnica s rakom dojke, a neke od njih su intraoperacijska radioterapija, sentinel limfni čvor, poštedna kirurgija dojke.. Znanstveni direktor Instituta je čuveni prof. Umberto Veronesi.

Više...
 

Onkologinje Poliklinike na 5. Hrvatskom senološkom kongresu u Šibeniku

U Šibeniku je od 10. do 13. svibnja 2012. g. održan 5. Hrvatski senološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem. Na ovom značajnom skupu okupili su se svi istaknuti stručnjaci iz ovog područja iz Hrvatske te nekolicina stručnjaka iz europskih onkoloških centara. Osobito su bila zapažena predavanja dr. Tibora Totha, subspecijaliste za patologiju dojke, a naše djelatnice sudjelovale su u radu Kongresa s predavanjem o genetskim mutacijama koje je sa svojim predavanjem objedinila i prezentzirala dr. Sonja Levanat iz Centra za nasljedni rak Instituta Ruđer Bošković u čijoj suradnji je ovaj znanstveni rad i nastao.

Više...
 

Subspecijalističko usavršavanje u SAD na Klinici za plastičnu kirurgiju MD Anderson Cancer Centra

Doc. dr. sc. Domagoj Eljuga, dr. med.. je dio subspecijalističkog usavršavanja iz plastične kirurgije proveo u SAD-u na Klinici za plastičnu kirurgiju MD Anderson Cancer Centra pod mentorstvom prof. D. Changa. MD Anderson je jedna od najpoznatijih bolnica u SAD-u ali i međunarodno u kojoj se pruža najsofisticiranija skrb za pacijente oboljele od malignih bolesti. Tijekom boravka je nazočio brojnim multidisciplinarnim kirurškim zahvatima kod takvih bolesnika. Osim brojnih zahvata rekonstrukcije dojke, prisutan je bio i na drugim mikrokirurškim zahvatima na glavi i vratu. Također je imao priliku vidjeti supermikrokirurške tehnike na limfnim žilama koji se izvode u svega nekoliko centara u svijetu.

Subspecijalističko usavršavanje u SAD-u na Klinici za plastičnu kirurgiju MD Anderson Cancer CentraSubspecijalističko usavršavanje u SAD-u na Klinici za plastičnu kirurgiju MD Anderson Cancer Centra

 

Šibenik, od 13. do 15. svibnja - Simpozij o neinvazivnom raku dojke

Od 13. do 15.  svibnja 2011. g. u Šibeniku je održan Konsenzus simpozij o neinvazivnom raku dojke na kojem su sudjelovali vodeći stručnjaci iz tog područja iz Hrvatske te nekolicina pozvanih stručnjaka iz inozemstva. Organizator Simpozija je Hrvatsko senološko društvo koje kao interdisciplinarno društvo okuplja sve specijaliste koji su u bilo kojem pogledu vezani sa problematikom bolesti dojke. Nakon što su predstavljene trenutne mogućnosti i nove spoznaje iz različitih disciplina uključenih u rješavanje ovog problema - radiologije, citologije, patologije, kirurgije, radioterapije i sustavne terapije - stručna komisija je iznijela prijedloge budućih smjernica u

Više...
 

Subspecijalističko usavršavanje iz plastične kirurgije u Brigham’s and Women’s Hospital u SAD

Doc. dr. sc. Domagoj Eljuga, dr. med. je dio subspecijalističkog usavršavanja iz plastične kirurgije proveo u SAD-u na Klinici za plastičnu kirurgiju Brigham’s and Women’s Hospital, Sveučilišnoj bolnici Harvard medicinskog fakulteta pod mentorstvom prof. dr. J. Pribaza, koji je razvoju plastične kirurgije dao nemjerljiv doprinos.

Tijekom boravka je pohađao brojna predavanja u sklopu Harvardskog ujedinjenog specijalističkog programa iz plastične kirurgije, bio je nazočan mnogim složenim mikrokirurškim rekonstrukcijskim zahvatima, s posebnim naglaskom na dojku, ali i ostale dijelove tijela. Klinika je specijalizirana i za najsloženije rekonstrukcije lica nakon opeklina ili traume te je jedina bolnica u SAD-u u kojoj je uspješno izveden zahvat potpune transplantacije lica u ožujku 2011. godine. U travnju je uživo pratio izvođenje druge transplantacije lica u SAD-u, pod vodstvom dr. Pomahača, predstojnika transplantacijskog odjela.

Brigham’s and Women’s Hospital u SAD-uProf. Pribaz i dr. EljugaDr. Pomahač i dr. Eljuga

 

“Plastic and reconstructive breast surgery” kongres u Milanu

Na kongresu “Plastic and reconstructive breast surgery” održanom u Milanu od 9-12.12.2009. govorilo se o raznim načinima rekonstrukcijske kirurgije dojke s posebnim osvrtom na postizanje optimalnog estetskog ishoda upotrebom onkoplastičnih tehnika.

Također je rapravljena metoda upotrebe masnih stanica radi popunjavanja defekta nastalih nakon poštedne kirurgije dojke.

Raspravljalo se o rekonstrukcijskoj kirurgiji vezanim i slobodnim režnjevima.

Prikazane su smjernice pri upotrebi proteza i ekspandera u odnosu na poslijeoperacijsko zračenje od strane stručnjaka iz renomiranih klinika (M.D Anderson, Memorial Sloan-Kettering Center, Onkološki institut Milano, Univerzitetna klinika Ghent, Sana Kliniken Dusseldorf…).

Voditelj i predsjednik kongresa je osnivač europske onkološke škole prof. M. Nava.

 

U Hrvatskoj je po prvi put obilježen 15. Listopada “Dan zdravih dojki”

U organizaciji Europe Donna Hrvatska koja je članica europske koalicije protiv raka dojke, 15. listopada ove godine po prvi put je obilježen europski “Dan zdravih dojki”. 

Namjera odabira jednog dana u mjesecu listopadu, mjesecu borbe protiv raka dojke, koji se posvećuje očuvanju zdravlja dojki jest širenje informacija o velikom utjecaju mnogih čimbenika današnjega načina života na razvoj raka dojke čime se želi postićii da žene svih dobnih skupina, s naglaskom na mlađu dob, shvate da imaju mogućnost odabira vlastitoga životnog stila i tako uvelike utječu na svoje zdravlje i budućnost, te prihvaćajući zdrave životne navike smanjuju rizik obolijevanja od ove opake bolesti.

Više...
 

Aktivno sudjelovanje u radu simpozija u Lovranu

Ove godine u Lovranu, od 21. - 24. svibnja, održan je 5. međunarodni simpozij o komplementarnim i suportivnim terapijama “Umjetnost i znanost u razvoju životnog potencijala” na kojem su djelatnici Poliklinike “Eljuga” u sekciji psihoonkologije imali značajan nastup održavši nekoliko zapaženih predavanja.

Ovaj simpozij s međunarodnim sudjelovanjem u organizaciji Hrvatske udruge za psihosocijalnu onkologiju, a pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa održan je u Kongresnom centru Hotela “Excelsior” u Lovranu.

Postao je tradicionalni susret kultura, znanosti i umjetnosti predstavnika iz različitih sveučilišnih i kliničkih institucija iz Hrvatske i svijeta.

Više...
 

“1. hrvatski kongres ginekološke onkologije”

Djelatnici Poliklinike “Eljuga” uspješno su nastupili na 1. hrvatskom kongresu ginekološke onkologije s međunarodnim sudjelovanjem koji se je održao u Zagrebu od 13-16. studenog 2008.

Na kongresu su predavanja održali mr.sc.Ljerka Eljuga, spec. onkolog i ravnateljica te na kraju doc. dr. Damir Eljuga je bio voditelj sjednice o raku vrata maternice, a održao je i pozivno predavanje.

Više...
 

“9th Milan Breast Cancer Conference”

dr. Domagoj Eljuga sudjelovao u radu workshopa Breast Cancer - oncologic and reconstructive surgery i 9th Milan Breast Cancer Conference u Milanu.

 

“5. Hrvatski kongres ginekologa i opstetričara”

Ljerka Eljuga i Ilona Sušac: “Biopsija sumnjive lezije u dojci s prethodnom markacijom”.

5.Hrvatski kongres ginekologa i opstetričara

Opatija, 31.5.-3.6.07.

 

“O načinima prevencije raka vrata maternice u Europi”

dr.sc.Damir Eljuga i doc.dr. Ante Ćorušić bili su izaslanici Ministarstva zdravstva na konferenciji koju je organizirala Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) “O načinima prevencije raka vrata maternice u Europi”. Glavni temelj prevencije raka vrata maternice u Europi jest edukacija, cijepljenje i organizirani probir (“screening”).

Kopenhagen,29.-31.5.07.

 

Javnozdravstvena kampanja Hrvatske lige protiv raka-udruge “Zdravka”

25. travnja 2007.u Ministarstvu zdravstva predstavljena je javnozdravstvena kampanja Hrvatske lige protiv raka - udruge “Zdravka” za pomoć ženama u prevenciji i liječenju raka vrata maternice s posebnim naglaskom na zaštitu od spolnoprenosivih infekcija ponajprije humanog papiloma virusa (HPV).

 

“Prevencija najčešćih sijela zloćudnih bolesti”

Damir Eljuga je dana 7.11. 06. u prigodi 40. obljetnice osnutka Hrvatske lige protiv raka u KB “Sestre milosrdnice” organizirao stručno-znanstveni simpozij “Prevencija najčešćih sijela zloćudnih bolesti” na kojem je održao predavanje o važnosti ranog otkrivanja raka i ulozi Lige u poboljšanju onkološke zaštite u Hrvatskoj.’

 

“Dijagnostika i liječenje raka dojke i vrata maternice”

Damir Eljuga: Kada je konizacija dostatna u liječenju mikroinvazivnog raka vrata maternice.

Znanstveni simpozij u prigodi 40. obljetnice osnutka Hrvatske lige protiv raka “Dijagnostika i liječenje raka dojke i vrata maternice”.

Zagreb, 6.-7.10.2006.

 

Znanstveni simpozij u prigodi 40.obljetnice osnutka Hrvatske lige protiv raka

Ilona Sušac i Ljerka Eljuga: Korelacija dijagnostičkih vrijednosti ultrazvuka i mamografije s patohistološkim nalazom bioptata dojke.

Znanstveni simpozij u prigodi 40. obljetnice osnutka Hrvatske lige protiv raka “Dijagnostika i liječenje raka dojke i vrata maternice”.

Zagreb, 6.-7.10.2006.

 

“Četvrti međunarodni simpozij o komplementarnim i suportivnim terapijama”

Ljerka Eljuga, Ilona Sušac, Rožica Lončarić i Domagoj Eljuga: “Subkutana mastektomija u liječenju raka dojke: najbolji način u očuvanju psihofizičkog integriteta”.

Četvrti međunarodni simpozij o komplementarnim i suportivnim terapijama.

Pula, 24.-28.5.2006.

 
Poliklinika Eljuga
 
Zavirite u ugodni ambijent i vrhunski opremljene ambulante poliklinike Eljuga