Radikalni kirurški zahvati

Modificirana radikalna mastektomija

Modificirana radikalna mastektomija

Pacijenticama s rakom dojke, bez obzira u kojem je stadiju bolest dijagnosticirana, modificirana radikalna mastektomija dugo je vremena bila gotovo jedini način kirurškog liječenja. Tijekom godina pristupi su se uvelike promijenili pa radikalna mastektomija u modernim kiurškim centrima više nije toliko zastupljena. Ukoliko je tumor većih dimenzija ili smješten tako da se cijela dojka mora ukloniti (centralni dio), mastektomija jest indicirana, a za žene koje ne žele rekonstrukciju ili je možda žele naknadno, onda je ovo metoda izbora u kirurškom liječenju.

Operativno odstranjenje pazušnih limfnih čvorova, pridruženo radikalnoj ili poštednoj operaciji dojke, predstavlja integralni dio kirurškog liječenja raka dojke, a ujedno na osnovu patohistološke analize izvađenih čvorova određujemo stadij bolesti (pN status) i pomaže nam pri procjeni rizičnosti za razvoj metastatske bolesti. Patohistološki pregled pazušnih limfnih čvorova stoga predstavlja ključni prognostički čimbenik pri donošenju odluke o sistemskoj terapiji.

Operativni zahvati aksile mogu biti različite opsežnosti, od uzimanja uzorka limfnog čvora do odstranjenja svih limfnih čvorova.

 
  Radikalni kirurški zahvati - Sve
KIRURGIJA
 
Zavirite u ugodni ambijent i vrhunski opremljene ambulante poliklinike Eljuga