Kratak pregled naših usluga iz područja ginekologije i porodništva

Test na trudnoću

Kod izostanka krvarenje od svega nekoliko dana, kada je još nemoguće trudnoću detektirati ultrazvukom, za potvrđivanje trudnoće koriste se test trake za urin koje reagiraju već na vrlo malu koncentraciju betaHCG - hormona trudnoće. Takav pozitivan test treba za nekoliko dana potvrditi ultrazvučnim pregledom kojim se potvrđuje intrauterina trudnoća tj. trudnoća u maternici jer test na trudnoću će biti pozitivan i u slučaju vanmaternične trudnoće.

 
  Kratak pregled naših usluga iz područja ginekologije i porodništva - Sve
GINEKOLOGIJA I PORODNIŠTVO
 
Zavirite u ugodni ambijent i vrhunski opremljene ambulante poliklinike Eljuga