Kirurgija šake

Dupuytrenova kontraktura

Dupuytrenova kontraktura

Dupuytrenova kontraktura počinje kao čvorić koji se najčešće nalazi na dlanu u području 4 i 5 prsta. Fibrozni tračak na dlanu se pojavljuje prije kontrakcije prsta i može se napipati duž uzdužne brazde na dlanu. Kontraktura prsta spada u kasniju fazu bolesti kada je indicirano kirurško liječenje. (kada je prst savijen iznad 30º).

Od kirurških zahvata najčešće se izvodi parcijalna fascijektomija kojom se uklanja zadebljana i promijenjena fascija. Zahvatom se može djelomično riješiti problem jer je povrat bolesti čest, ali ipak zahvatom olakšavamo tegobe. Zahvat se izvodi u bloku šake ili u općoj anesteziji u beskrvnom polju.

 
  Kirurgija šake - Sve
KIRURGIJA
 
Zavirite u ugodni ambijent i vrhunski opremljene ambulante poliklinike Eljuga