Kirurgija šake

Kirurgija šake

Kirurgija šake

U sklopu kirurgije šake nudimo mogućnost operativnog odstranjenja raznih oblika tumora šake uz prethodnu citološku analizu.

Također kirurški rješavamo probleme kod pacijenata koji boluju od sindroma karpalnog kanala kao i Dupuytrenove kontrakture.

Sve zahvate izvodimo u lokalnoj anesteziji ili u bloku šake u beskrvnom polju.

Ukoliko je potrebno, nudimo i mogućnost kratkotrajne anestezije.

 
Prethodni
  Tumori šake
  Kirurgija šake - Sve
KIRURGIJA
 
Zavirite u ugodni ambijent i vrhunski opremljene ambulante poliklinike Eljuga