Kratak pregled naših usluga iz područja bolesti dojke

“Core” biopsija dojke

Ako se citološkom punkcijom ne može dobiti adekvatan materijal za analizu, što se dešava u oko 10%-15% slučajeva bilo zbog strukture i konzistencije same promjene bilo zbog njezina smještaja u dojci, potrebno je uzeti veću količinu tkiva kako bi se postavila ispravna dijagnoza.

Također, ako postoji izrazita sumnja da je proces u dojci zloćudan i uznapredovao do te mjere da je liječenje potrebno započeti kemoterapijom, uzima se uzorak patološkog tkiva za detaljnu patohistološku analizu, a na temelju nalaza određuje se optimalna kombinacija citostatika za kemoterapiju.

Da bi se do takvog uzorka došlo i da bi se izbjegli agresivniji kirurški zahvati, sve češće se provodi kor (“Core”) biopsija. “Core” biopsijom odnosno biopsijom širokom iglom pod kontrolom UZV-a dobiva se uzorak tkiva za patohistološku analizu. Rezultat biopsije dobije se za samo 5-6 dana od eminentnog stručnjaka upravo iz područja bolesti dojke.

 
  Kratak pregled naših usluga iz područja bolesti dojke - Sve
DIJAGNOSTIKA BOLESTI DOJKE
 
Zavirite u ugodni ambijent i vrhunski opremljene ambulante poliklinike Eljuga