Uvjeti

Uvjeti

Obavijest pacijentima o privatnosti podataka

Affidea jest pružatelj medicinskih usluga s visokim etičkim standardima. „Affidea“ (ovdje i u nastavku teksta „mi“ ili „nas“ ili „naše“) odnosi se na: 

 

Ustanovu  naziva POLIKLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I PORODNIŠTVO, INTERNU MEDICINU, OPĆU KIRURGIJU, RADIOLOGIJU-MAMOGRAFIJU, TE ONKOLOGIJU ELJUGA  skraćeni naziv POLIKLINIKA ELJUGA, imajući registrirano sjedište na adresi 10000 Zagreb, Bukovačka cesta 121, OIB 75638154676  (ovdje i u nastavku teksta „mi“ ili „nas“ ili „naš“ ili „Affidea“), koja je dio internacionalne grupacije Affidea Diagnostics B.V. 

 

 1. Pravni razlozi obrade Vaših osobnih podataka  

Obvezali smo se štititi i obrađivati Vaše osobne podatke i to smo dužni činiti u skladu sa zakonom. Naši medicinski djelatnici podložni su profesionalnoj obvezi čuvanja povjerljivosti (medicinska povjerljivost u skladu sa zakonima koji uređuju medicinsku profesiju i zdravstvenu zaštitu). 

Vaše osobne i zdravstvene podatke koristimo kako bismo Vam mogli pružiti traženu medicinsku uslugu.  

Obrada Vaših osnovnih osobnih podataka (primjerice ime i kontakt podaci) neophodna je za zakazivanje termina Vašeg pregleda i za pružanje medicinskih usluga koje su Vam potrebne. Ugovor o pružanju medicinske usluge sklopljen sa Affidea predstavlja pravnu osnovu za obradu Vaših osnovnih osobnih podataka.  

Vaši zdravstveni podaci obuhvaćaju informacije vezane uz Vaše zdravlje (primjerice informacije o zatraženom dijagnostičkom/terapijskom postupku i našoj zdravstvenoj procjeni). To što Vam pružamo usluge medicinske dijagnostike i/ili medicinskog liječenja za nas predstavlja pravnu osnovu za obradu Vaših zdravstvenih podataka. 

Ako se nađete u ekstremnim uvjetima ili uvjetima opasnima po život dok ste u nekoj od naših klinika Vaše ćemo zdravstvene podatke koristiti po osnovi zaštite Vaših životno važnih interesa kako bi sačuvali Vaše zdravlje i dobrobit. 

 1. Podaci koje obrađujemo  

Za vrijeme trajanja Vašeg odnosa s Affidea, Vaše osobne podatke prikupljamo iz tri izvora: (1) od Vas, (2) od drugih i (3) iz naše medicinskog djelovanja. 

(1) Kako bismo Vam mogli pružiti medicinsku uslugu, od Vas tražimo da nam date svoje osnovne osobne podatke (posebno svoje osobne identifikacijske podatke), Vaše platne i osigurateljne podatke (podaci potrebni za naplatu naših usluga) i Vaše zdravstvene podatke (posebno informacije o Vašem zdravstvenom stanju). Ako odlučite s nama podijeliti prethodne snimke i medicinska izvješća kako bi ih mogli koristiti, pohranit ćemo ih i obrađivati u našim sustavima za potrebe pružanja Vama usluga medicinske dijagnostike i/ili medicinskog liječenja. Ako dobrovoljno date kontakt informacije Vaših srodnika ili obitelji, ti će se podaci koristiti samo u slučaju da ne možemo doći do Vas, ili u hitnim slučajevima. 

(2) Mi prikupljamo osobne podatke od drugih u sljedećim slučajevima: 

 1. Ako ste upućeni u našu kliniku od strane pružatelja medicinskih usluga (uputni liječnik ili bolnica) tu ćemo osobu konzultirati po pitanju Vašeg zdravstvenog stanja i/ili liječenja, ako to bude potrebno radi iznalaženja najprikladnije medicinske usluge za Vas. 
 1. Ako usluge medicinske dijagnostike i/ili medicinskog liječenja koje Vam pružamo plaća zdravstveni osiguravatelj (javni ili privatan) moramo provjeriti Vaše osigurateljno pokriće prije nego li Vam pružimo predmetnu medicinsku uslugu.  

(3) Dok Vam pružamo usluge medicinske dijagnostike i/ili medicinskog liječenja, izrađujemo zdravstvene podatke o Vama. Kao pružatelj medicinskih usluga, društvo Affidea je u skladu sa zakonom dužno pažljivo dokumentirati usluge koje Vam pruža.  

 1. Koliko dugo čuvamo Vaše podatke  

Affidea čuva Vaše osobne podatke za vrijeme razdoblja potrebnog za pružanje medicinskih usluga i tijekom razdoblja propisanog mjerodavnim medicinskim, poreznim, računovodstvenim i ostalim zakonodavnim zahtjevima. Ako naša zakonska obveza čuvanja Vaših podataka prestane, mi ćemo Vaše podatke izbrisati ili ih anonimizirati. Affidea neće brisati ili anonimizirati Vaše podatke ako se utvrdi alternativna pravna osnova za njihovo čuvanje, primjerice, legitiman interes društva Affidea da se obrani od tužbe. Ako to bude slučaj, kontaktirat ćemo Vas.  

 1. S kim dijelimo Vaše podatke  

Za vrijeme trajanja Vašeg odnosa s Affidea, Vaše osobne podatke dijelimo s tri različite vrste primatelja: (1) s pružateljima usluga kojima dajemo upute, (2) s nezavisnim pružateljima usluga i (3) s osobama za koje nas zatražite da podijelimo podatke s njima. 

(1) Affidea koristi pružatelje usluga (takozvani izvršitelji obrade podataka) kako bi mu pomogli u obradi osobnih informacija koje primi i izradi (primjerice prodavatelji medicinskog i financijskog softwarea i hardwarea, ugovoreni medicinski djelatnici, pružatelji usluge čuvanja papirnate dokumentacije). Izvršitelji obrade podataka djeluju za račun društva Affidea i u skladu s našim pismenim uputama. Dijelimo samo one Vaše podatke koji su prijeko potrebni. 

(2) Vaše osobne podatke dijelimo s trećim osobama (tj. primateljima koji su nezavisni od nas) u sljedećim slučajevima: 

 1. Ako je to zakonom propisano. 
 1. Ako je to potrebno za izvršenje naše obveze prema Vašem ugovornom medicinskom djelatniku ili osiguravatelju. 
 1. Ako je to potrebno za zaštitu Vaših životno važnih interesa, Vaše zdravstvene podatke ćemo podijeliti i s drugim medicinskim djelatnicima. 

Dijelimo samo one Vaše podatke koji su prijeko potrebni. 

(3) Možete zatražiti da Vaše zdravstvene podatke pošaljemo Vašem uputnom ili obiteljskom liječniku. Ako od nas želite zatražiti da Vaše podatke podijelimo s nekim, ljubazno Vam savjetujemo da prije toga provjerite kako i zašto ta osoba uopće treba obrađivati Vaše osobne podatke. Djelatnost obrade nekog primatelja kao treće strane nalazi se izvan naše kontrole i odgovornosti.  Ako želite da podijelimo Vaše zdravstvene podatke s drugim medicinskim djelatnicima, molimo Vas da od naših službenika na recepciji zatražite informacije o dostupnim sredstvima za takav prijenos podataka. 

 1. Međunarodni prijenosi podataka 

Možda bude potrebno podijeliti Vaše osobne podatke s primateljima koji se nalaze izvan Europe. Prije prijenosa Vaših podataka izvan Europe, na Vaše će se podatke primijeniti zaštitna mjera dok ne provjerimo (1) da je zemlja primatelja obuhvaćena odlukom Europske komisije o primjerenosti i (2) da se koriste takozvana obvezujuća korporativna pravila ili standardni EU ugovori. Ako Vaše podatke trebamo prenijeti u zemlju koja nije obuhvaćena nikakvom odlukom Europske komisije o primjerenosti, unaprijed ćemo Vas obavijestiti o tom prijenosu. 

 1. Osiguravanje sigurnosti Vaših podataka 

Osiguravanje sigurnosti Vaših podataka naš je prioritet. Vaši osobni podaci se sigurnosno čuvaju kod nas ili kod naših pažljivo odabranih pružatelja usluga. Kada naši pružatelji usluga zdravstvene podatke obrađuju za naš račun od njih tražimo da primjenjuju visoku razinu zaštite.  

Mi osiguravamo da su uspostavljene vrlo stroge sigurnosne mjere kako bi Vaši osobni podaci bili sigurni od bilo kakvog gubitka i zlouporabe, kao i od neovlaštenog pristupa ili prijenosa. 

 1. Vaša prava 

Vama u skladu sa zakonodavstvom na području zaštite podataka pripadaju sljedeća prava. 

 1. Pravo na zahtijevanje pristupa Vašim osobnim podacima. To znači da imate pravo znati da se Vaši podaci obrađuju i imate pravo na pristup Vašim osobnim podacima koje mi obrađujemo i da Vam se da informacija o tome što društvo Affidea radi s Vašim osobnim podacima. 
 1. Pravo na zahtijevanje ispravka Vaših osobnih podataka. To znači da imate pravo na to da se Vaši osobni podaci isprave ili dopune ako su netočni ili nepotpuni. 
 1. Pravo na zahtijevanje brisanja Vaših osobnih podataka. To znači da imate pravo na brisanje Vaših osobnih podataka u specifičnim okolnostima ako ne postoji zakoniti razlog za nastavljanje obrade. 
 1. Pravo na zahtijevanje da zaustavimo obradu. To znači da možete zatražiti da ‘blokiramo’ obradu Vaših osobnih podataka. Vaš valjani zahtjev će značiti da nam je dopušteno čuvati Vaše osobne podatke, ali ne da ih dalje obrađujemo. 
 1. Pravo na prenosivost podataka. Ono Vam omogućuje pristup i ponovno korištenje osobnih podataka koje ste nam dali za svoje vlastite svrhe u okviru različitih usluga. Imate pravo na jednostavno primanje i prijenos Vaših osobnih podataka u elektroničkom obliku i imate pravo zatražiti nas da ih proslijedimo nekom drugom voditelju obrade. 

Ako želite iskoristiti svoja prava ili želite dodatne informacije o svojim gore navedenim pravima, molimo Vas da se obratite nekom od naših službenika na recepciji ili da kontaktirate našeg službenika za zaštitu podataka (kontakt podaci su navedeni niže u tekstu). 

 1. Ako imate bilo kakvih pitanja  

Ako imate bilo kakvih pitanja ili želite dodatne informacije, slobodno kontaktirajte našu  službenicu za zaštitu podataka Jelenu Vlahović  (e-mail: dpo.hr@affidea.com, poštanska adresa kako je navedena u identificikacijskim podacima za Affidea u uvodnom dijelu ove Obavijesti, telefonski broj: +385954434497) ili se obratite nekom od naših službenika na recepciji za više informacija. Ako niste zadovoljni s načinom na koji obrađujemo Vaše podatke, možete podnijeti pritužbu nadzornom tijelu [AZOP, e-mail: azop@azop.hr, poštanska adresa: Martićeva ul. 14,10000 Zagreb, telefonski broj: +385014609000]. Ipak, radije bismo da se nama prvo obratite u slučaju da imate bilo kakav problem. 

 

 

Pisani prigovor

Prema članku 27. Zakona o zdravstvenoj zaštiti , NN 100/18. stavak 4, 5 i 6. propisuje da svaka osoba ima pravo neposredno ili pisanim putem na mail adresu poliklinika-eljuga@affidea.com zatražiti od ravnatelja zaštitu svojih prava, s obzirom na kvalitetu, sadržaj i vrstu zdravstvene usluge koja mu se pruža.

Ravnatelj je obvezan bez odgađanja postupiti po prigovoru i o poduzetim mjerama pisanim putem obavijestiti osobo najkasnije u roku od 8 dana. Ako osoba nije zadovoljna poduzetim mjerama, zaštitu svojih prava može zatražiti kod ministra, odnosno nadležnog suda.

 

Zakon o zaštiti osobnih podataka GDPR EU 2016/679, PRAVA ISPITANIKA

PRAVO NA ISPRAVAK

 • Tražiti ispravak podataka
 • Dopuniti nepotpune podatke davanjem dodatne Izjave
   

PRAVO NA BRISANJE (Ispitanik ima pravo brisanja podataka ako su ispunjeni neki od uvjeta:

 • Podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu u koju su prikupljeni
 • Povučena/opozvana privola na kojoj se temelji obrada podataka
 • Osobni podaci nezakonito obrađeni
 • Poštivanje pravne obveze iz prava Unije ili države članice
 • Osobni podaci prikupljeni u vezi s ponudom informacijskog društva
   

PRAVO NA OGRANIČENJE OBRADE

 • Tražiti od voditelja obrade ograničenje obrade osobnih podataka
 • Ako je obrada ograničena podaci se mogu obrađivati ako postoji: privola ispitanika, za postavljanje, obranu ili ostvarivanje pravnih zahtjeva, zaštita prava druge fizičke i pravne osobe, javni interes
   

PRAVO NA PRISTUP PODACIMA

 • Dobiti potvrdu od voditelja obrade obrađuju li se podaci koji se na njega odnose, te ako se obrađuju, pristup informacijama
 • Svrha obrade
 • Izvor prikupljanja
 • Kategoriji osobnih podataka
 • Razdoblju pohrane
 • Pravu na ispravak, brisanje ili ograničenje obrade
 • Pravo na pritužbu nadzornom tijelu
 • Izvoru podataka
 • Postojanju automatiziranog donošenja odluka
   

INFORMIRANJE

 • Dobiti informacije o obradi svojih osobnih podataka neovisno prikupljaju li se podaci izravno od ispitanika ili ne
 • Pružanje informacija na jasan i razumljiv način
   

PRAVO NA PRENOSIVOST

 • Omogućuje da se prenese osobne podatke drugom voditelju obrade koji je prethodno pružio prethodnom voditelju u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom obliku - ako se obrada temelji na privoli ili ugovoru i/ili ako se obrada provodi automatiziranim putem
 • Ostvarivanje prava ne smije negativno utjecati na prava i slobode drugih
   

PRAVO NA PRIGOVOR (I)

 • Ispitanik ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koja se na njega odnosi, u skladu s čl.6., st.1., točka e ili f (voditelj obrade obrađuje podatke za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti). Voditelj obrade ne smije dalje obrađivati podatke, osim ako dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interes, prava i slobode ispitanika ili radi obrane pravnih zahtjeva.
   

PRAVO NA PRIGOVOR (II)

 • Obrada u svrhu izravnog marketinga
 • U kontekstu služenja uslugama informacijskog društva
 • Obrada podataka u statističke svrhe i u svrhe istraživanja, osim ako je obrada nužna za provođenje zadaće koja se obavlja zbog javnog interesa
   

KRŠENJE ODREDBI OPĆE UREDBE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Prava ispitanika:

 • Podnijeti pritužbu nadzornom tijelu
 • Podnošenje pravnog lijeka protiv:
 • Obvezujuće odluke nadzornog tijela koja se odnosi na njega
 • Ako nadzorno tijelo ne riješi njegovu pritužbu ili ga ne obavijesti o napretku ili ishodu pritužbe
 • Voditelja obrade ili izvršitelja obrade ako smatra da su mu obradom njegovih osobnih podataka protivno Uredbi prekršena njegova prava iz Uredbe
 • Pravo na naknadu materijalne ili nematerijalne štete od voditelja obrade ili izvršitelja obrade
   
 1. Evidencija GDPR
 2. Oglasna ploča
 

Uvjeti korištenja

Korištenjem web stranice www.poliklinika-eljuga.hr prihvaćate ove Uvjete korištenja.

Sadržaj na ovim web stranicama osigurava tim Poliklinike Eljuga i zaštićen je autorskim pravima.

Ako nije drugačije naznačeno u samom sadržaju, imate pravo pregledavati, kopirati, printati i distribuirati (ali ne i mijenjati) sadržaj na ovoj web stranici, pod uvjetom da sadržaj koristite u informativne, nekomercijalne svrhe i da na sadržaj koji koristite postavite obavijest o autorskim pravima.

 

Izjava o ograničenju odgovornosti

Poliklinika Eljuga ne preuzima nikakvu odgovornost za točnost informacija ili bilo kakve greške na ovoj internet stranici.

Naš je cilj da te informacije budu pravovremene i točne te se zato sadržaj na ovoj internet stranici stalno unapređuje i podložan je promjenama.

Također ne snosimo odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak prouzročen direktno ili indirektno korištenjem ovih web stranica.

Korisnik je suglasan da niti jedan zaposlenik Poliklinike Eljuga, kao niti bilo koja druga osoba ili tvrtka koja je sudjelovala u izradi ovih stranica ne može biti odgovorna za bilo kakvu štetu ili gubitak prema drugim osobama ili tvrtkama proizašlim korištenjem ove internet stranice.

Na ovoj internet stranici se mogu nalaziti linkovi na druge internet stranice. Korisnik ih može posjetiti na vlastitu odgovornost. Poliklinika Eljuga ne odgovara za sadržaj na vanjskim internet stranicama.

 

Izjava o privatnosti

Ovom izjavom se obvezujemo da ćemo zaštititi privatnost korisnika, kupaca i posjetitelja naše web stranice i sigurnost osobnih podataka koje nam pružaju putem web stranice.

Ova obavijest opisuje vrstu informacija koje možemo prikupiti od vas kada posjetite našu web stranicu i objašnjava kako upotrebljavamo te podatke i korake koje poduzimamo da bismo ih zaštitili. Obavijest također opisuje izbore koje imate u vezi s prikupljanjem i korištenjem vaših podataka prilikom posjete našoj web stranici.

Koje informacije prikupljamo o vama i kako ih koristimo?

Općenito, možete posjetiti našu web stranicu bez otkrivanja osobnih podataka o sebi. Ne prikupljamo osobne podatke o vama (kao što su vaše ime i pojedinosti o kontaktu) kada posjetite ovu web stranicu, osim ako dobrovoljno ne pošaljete podatke pomoću jednog od dostupnih obrazaca za određenu svrhu (kontakt obrazac, obrazac za pitanja, obrazac za upis na newsletter) i time date vašu privolu na prikupljanje i korištenje vaših osobnih podataka u navedene svrhe. Svi osobni podaci koriste se isključivo u svrhe radi koje su prikupljeni i za koje je dana privola. Privolu za obradu osobnih podataka mogu dati osobe s navršenih 16 godina ili više, dok za osobe mlađe od 16 privolu može dati roditelj ili skrbnik. Prikupljene podatke nećemo ni na koji način učiniti dostupnima neovlaštenim trećim osobama, osim u zakonom propisanu svrhu. Svi podaci se brišu nakon prestanka svrhe za koju su prikupljeni, odnosno prestankom ugovornog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka.

Vrste osobnih podataka koji se obrađuju

Osobni podaci koji se prikupljaju temeljem kontakt obrasca su: ime i prezime, e-mail, telefonski broj.
Osobni podaci koji se prikupljaju temeljem Vaše prijave na newsletter su: e-mail adresa.

Informacije koje se automatski prikupljaju na našoj web stranici

Automatski prikupljamo informacije u log datotekama poslužitelja, kao što je vaša IP adresa, vrsta preglednika, stranice za preusmjeravanje / izlazak i operativni sustav. Koristimo ove informacije kako bismo upravljali našim web stranicama i našim tehničkim rješenjima, razumjeli kako se posjetitelji kreću kroz našu web stranicu i usluge te da poboljšamo vaše iskustvo dok koristite naše web stranice i usluge.

Pristup i ažuriranje vaših osobnih podataka

Naš korisnik u svakom trenutku ima sljedeća prava:

 • pravo na pristup podacima i uvid u podatke
 • pravo na informiranost o obradi osobnih podataka
 • pravo na prenosivost podataka
 • pravo na povlačenje privole
 • pravo na podnošenje prigovora
 • pravo na ispravak i promjenu osobnih podataka u slučaju ako su podaci nepotpuni ili netočni
 • pravo na brisanje u slučajevima kao što su prestanak svrhe obrade, povlačenje privole ili u slučaju podnošenja prigovora

Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, kontaktirajte nas putem emaila poliklinika-eljuga@affidea.com. Također nas možete konktatirati putem slanja pošte na našu adresu Poliklinika Eljuga, Bukovačka cesta 121, HR-10000 Zagreb.

Sigurnost vaših osobnih podataka

Predani smo poduzimanju odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera za zaštitu vaših osobnih podataka od neovlaštenog ili nezakonitog postupanja s njima i od njihovog slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja. Prilikom davanja vaših osobnih podataka putem naše web stranice, ove se informacije šalju putem interneta sigurno pomoću visokokvalitetnih šifriranja i spremaju na naše sigurne servere koji se nalaze u EU.

 

Kolačići - cookies

Korištenje kolačića (cookies)

Ova Internet stranica te njezine on-line usluge mogu koristiti kolačiće radi poboljšanja usluga.
Odluka o dopuštanju korištenja kolačića na Internet stranici u potpunosti je vaša. Treba napomenuti da Internet stranica funkcionira optimalno samo ako je omogućeno korištenje kolačića.

Što su kolačići?

Kolačići (cookies) su male datoteke koje Vaš preglednik sprema na disk prilikom posjete naše Internet stranice. To omogućuje našoj web stranici da prepozna Vaše računalo kada nas sljedeći put posjetite, kako bi vam sukladno tome ponudili personalizirano iskustvo prilikom vašeg surfanja. Kolačići nisu usmjereni na špijuniranje korisnika i ne slijede sve što korisnik radi te nisu zlonamjerni kod ili virus. Također kolačići nisu povezani s neželjenim porukama ili spamom, ne mogu spremiti lozinku i nisu namijenjeni isključivo za reklame ili oglašavanje. Informacije poput Vašeg imena ili e-mail adrese neće biti spremljene - web stranice ne mogu pristupiti vašim osobnim informacijama i datotekama na Vašem računalu.

Da bi „kolačiće“ mogli koristiti sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama, Zakonu o zaštiti osobnih podataka, Direktivama EU 2002/58/EZ i 95/46/EZ te GDPR direktivi, treba nam vaša privola.

Vrste kolačića

 • Kolačići sesije i Trajni kolačići
  • Kolačići sesije (session cookies) su privremeni kolačići koji istječu nakon što napustite web stranicu. Ti kolačići su obvezni za pravilan rad određenih aplikacija ili funkcionalnosti na ovoj Stranici.
  • Trajni kolačići (persistent cookies) se koriste radi poboljšanja iskustva naših korisnika (npr. pamćenje detalja prijave, tako da ih ne morate upisati svaki put kada possjetite web stranicu). Ti kolačići ostaju u kolačić datoteci Vašeg preglednika duže vrijeme. Taj vremenski period ovisit će o izboru postavki na Vašem Internet pregledniku. Trajni kolačići omogućuju da se podaci prenesu na web server svaki put kada posjetite stranicu.
 • Kolačići prve i treće strane
  • Kolačići prve strane (first-party cookies) - izdaje ih ova Internet stranica. Ovi kolačići često služe za pravilan rad web stranice te za pamćenje Vaših preferenci na web stranici.
  • Kolačići treće strane (third-party cookies) su kolačići koji su postavljeni od strane druge web stranice ili usluge kao što je npr. YouTube. Nemamo pristup ni kontrolu nad ovim kolačićima. Trebate se konzultirati sa odgovarajućim pravilima o privatnosti tih trećih strana. Ako se nalazite u Europskoj uniji možete saznati više o tome kako treće strane koriste ove vrste kolačića na sljedećem linku: https://www.youronlinechoices.eu/.
 • Neophodni i ostali kolačići
  • Neophodni kolačići su neophodni za rad naše web stranice i korištenje njegovih značajki i / ili usluga. Na primjer, omogućuju vam navigaciju po web stranici i mogućnost prijave u sigurna područja. Korištenjem ove Internet stranice automatski dajete privolu na uporabu neophodnih kolačića bez kojih web stranica ne može funkcionirati. To su PHPSESSID kolačići i _exp kolačići.
  • Kolačići za performanse prikupljaju informacije o tome kako posjetitelji upotrebljavaju našu web stranicu, na primjer, na koje stranice posjetitelji najčešće dolaze i ako dobiju poruke o pogreškama sa tih stranica. Ovi kolačići ne prikupljaju podatke koji identificiraju posjetitelja. Sve informacije koje prikupljaju ovi kolačići su anonimne. Koriste se samo za poboljšanje funkcioniranja ove web stranice.
  • Funkcionalni kolačići omogućuju našoj web stranici da pamti odabire i prilagodbe koje ste napravili tijekom posjeta i pružaju poboljšane osobne značajke. Na primjer, pamćenje promjena jezičnih postavki ili preferencije valute. Također se mogu koristiti kako bi se omogućilo trećim stranama kako bi pružili alate za društveno dijeljenje i zapamtili vaše željene usluge dijeljenja.
  • Marketing kolačići se koriste za praćenje posjetitelja preko web stranice. Namjera je prikazati oglase koji su relevantni i zanimljivi za pojedinog korisnika, a time i više vrijedni za izdavače i oglašavače trećih strana.

Kolačići koji se koriste na ovoj Internet stranici:

 • PHPSESSID
  • Kolačići s imenom PHPSESSID sadrže samo referencu na sesiju pohranjenu na web poslužitelju. Nijedan podatak nije pohranjen u korisnikovom pregledniku i ovaj kolačić može se koristiti samo na trenutnoj web stranici.
  • Kolačići prve strane - Ova internet stranica
  • Sesijski kolačić
 • cc_cookie_accept (1 godina)
  • Kolačić koji se koristi za pamćenje postavki korisnika - prihvaćanje korištenja svih kolačića na ovoj internet stranici. Ovaj kolačić zna samo vaše zadnje postavke kolačića i ne odražava trenutačno stanje kolačića u vašem pregledniku.
  • Kolačići prve strane - Ova internet stranica
  • Trajni kolačić
 • exp_last_visit (1 godina), exp_last_activity (1 godina), exp_tracker (sesijski), exp_csrf_token (sesijski)
  • Razni kolačići koji počinju sa 'exp_'. To su kolačići postavljeni od strane našeg sustava za upravljanje sadržajem i sadrže podatke kao što su: kad ste posljednji put posjetili našu web stranicu, prethodne stranice koje ste pogledali, duljina sesije za prijavljenog korisnika, ID sesije... Ovim kolačićima se ne prikupljaju Vaši osobni podaci, oni se koriste samo za osnovnu funkcionalnost internet stranice. 'exp_last_visit' i 'exp_last_activity' pohranjuju samo informaciju datum/vrijeme vašeg posjeta. 'exp_tracker' prati zadnje 2 stranice koje ste posjetili tako da vas, ako je potrebno, možemo vratiti natrag na odgovarajuće stranice. 'exp_csrf_token' se koristi kod slanja formi na stranici, to je jedinstveni i nasumični niz brojeva i slova koji štite našu web stranicu od neželjene pošte.
  • Kolačići prve strane - Ova internet stranica
  • exp_csrf_token i exp_tracker su sesijski kolačići, ostalo su trajni kolačići

Kako prihvatiti ili odbiti kolačiće

Uvijek možete blokirati upotrebu nekih ili svih kolačića koje koristimo na našoj web stranici, no to može utjecati na njenu funkcionalnost.

Okvir za postavke kolačića nalazi se na dnu ove web stranice. Nakon odabira postavki, u svakom trenutku možete resetirati postavke kolačića u vašem web pregledniku.

Dodatno možete prihvatiti ili odbiti neke ili sve kolačiće prilagođavanjem postavki Vašeg preglednika. Na sljedećim linkovima možete pronaći informacije o tome kako promijeniti postavke za neke od najčešće korištenih web preglednika: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Apple Safari, Opera. Neki preglednici Vam omogućuju surfanje u "anonimnom" načinu rada, ograničavajući količinu podataka postavljenih na vašem računalu i automatsko brisanje trajnih kolačića postavljenih na vaš uređaj kada završite sesiju pregledavanja. Postoje i mnoge aplikacije trećih strana koje možete dodati u preglednik da biste blokirali ili upravljali kolačićima. Možete i izbrisati kolačiće koji su prethodno bili postavljeni u vaš preglednik tako da odaberete opciju za brisanje povijesti pregledavanja i pritom uključite i opciju brisanja kolačića. Detaljnije informacije o kolačićima i podešavanje postavki preglednika možete pronaći na stranici www.allaboutcookies.org.

 
Poliklinika Eljuga
ISO Certifikat dodijeljen Poliklinici za ginekologiju i bolesti dojke
 
Zavirite u ugodni ambijent i vrhunski opremljene ambulante poliklinike Eljuga