Kirurgija šake

Tumori šake

Tumori šake

Najčešći tumori šake su cistični tumori ili ganglioni (higromi). Ganglioni predstavljaju 70 % svih tumora mekih tkiva u području šake. Češće se javljaju kod žena. Ispunjeni su želatinoznom masom, kuglastog su oblika s vratom koji komunicira s zglobom ili tetivnom ovojnicom. Najčešće se primijete u području ručnog zgloba kao izbočenja od oko 2-3 cm koja su očitija nakon fizičkih napora. Može ih biti i nekoliko na šaci na istom ili različitim mjestima. Obično nemaju simptoma, ali mogu izazivati bol i smanjenje pokretljivosti zglobova. Također, mogu pritiskati živce s posljedičnim trncima u prstima ruke.
Nekirurško liječenje uključuje kompresiju tumora i punkciju ciste s odstranjanjem želatinoznog sadržaja uz primjenu elastičnoga kompresivnog zavoja tijekom kraćeg razdoblja. Treba naglasiti da je nakon punkcije vjerojatnost ponovnog javljanja preko 80% jer se tim načinom ne uklanja komunikacija između zgloba i tumora.

Kirurško liječenjem postižemo puno veći postotak izlječenja jer prekidamo komunikaciju s zglobom. Samim zahvatom uklanjamo ganglion u cijelosti s pripadajućim vratom. Zahvat izvodimo u lokalnoj anesteziji u beskrvnom polju.

 
  Kirurgija šake - Sve
KIRURGIJA
 
Zavirite u ugodni ambijent i vrhunski opremljene ambulante poliklinike Eljuga