Rekonstruktivna kirurgija

Rekonstrukcija dojke režnjem

Navest ćemo samo najčešće primjenjivane metode rekonstrukcije.

Ovim se načinom za rekonstrukciju dojke koristimo režnjem s drugoga dijela tijela (leđa, trbuh, bedra, stražnjica…).

Postoje dva načina kojima se obavlja sam zahvat. Prvim se načinom koristimo tkivom koje je i dalje povezano regijom s koje se uzima, odnosno krvna se opskrba ne prekida. Presadak, koji se sastoji od kože, masti, mišića s vlastitom krvnom opskrbom, prebacuje se ispod kože na prsima te se tako stvara džep za protezu ili je katkada taj dio tkiva dovoljan za rekonstrukciju dojke a da se pritom dodatno ne rabi proteza.

Drugim se načinom upotrijebi tkivo koje je uzeto s abdomena, bedra ili stražnjice te se tim tkivom stvara nova dojka. Tim je načinom potrebno rekonstruirati krvnu opskrbu režnja.

Prigodom rekonstrukcije dojke vlastitim tkivom rezultati su prirodniji, a na poslijeoperacijko zračenje vlastito tkivo reagira povoljnije. Također treba istaknuti da se tim postupkom ujedno dobiva estetki poboljšan izgled trbuha, jer se zahvatom uklanja višak kože i potkožnoga masnoga tkiva. Od negativnih strana treba upozoriti na duže vrijeme oporavka, veći postotak komplikacija te veći ožiljak i na dojci i na mjestu uzimanja presatka.

Rekonstrukcija dojke mišićno kožnim vezanim režnjem (režanj širokoga leđnoga mišića)

Rekonstrukcija dojke mišićno kožnim vezanim režnjemZa ovaj oblik rekonstrukcije upotrebljava se široki mišić s leđa (latissimus dorsi) uz kožu i potkožno masno tkivo koje se na peteljci prebacuje ispod kože na prsima. Taj način rekonstrukcije moguć je ako nije oštećena krvna opskrba mišića, uz napomenu da se samo mišićem mogu rekonstruirati male i srednje velike dojke. Iako oblikujemo novu dojku mišićem s leđa, time ne utječemo na mogućnost obavljanja svakodnevnih aktivnosti. Ako je potrebno nadopuniti volumen dojke, također se može postaviti proteza ispod mišića, ali pritom također treba biti oprezan ako postoji velika vjerojatnost za poslijeoperacijsko zračenje. Nakon zahvata je ožiljak na leđima horizontalno položen, a postavlja se u razinu grudnjaka kako bi ostao prikriven.

Postoji i metoda rekonstrukcije kojom se vezani ravni mišić s trbuha (eng. Transversus rectus abdominis - TRAM) prebacuje na krvnoj peteljci uz kožu i potkožno masno tkivo na prsni koš.

Rekonstrukcija dojke slobodnim režnjem

Rekonstrukcija dojke slobodnim režnjemZa ovaj oblik rekonstrukcije koristimo se režnjem koji se sastoji od kože, potkožnoga masnoga tkiva (kod nekih metoda i mišića), prekida se krvna opskrba, nakon čega se tkivo prebacuje na prsni koš i stvara se nova krvna opskrba preko krvnih žila, najčešće na prsnom košu. Za ovu metodu rekonstrukcije potrebna je uporaba povećanja ili mikroskopa jer se spajaju krvne žile promjera 2-3 mm.
Od brojnih slobodnih režnjeva koji su opisani i kojima se može rekonstruirati dojka odmah (primarna rekonstrukcija) ili naknadno (sekundarna rekonstrukcija), navest ćamo samo najčešće upotrebljavani slobodni režanj DIEP (engl. Deep inferior epigastric perforator), kod kojeg se tkivo s trbuha rabi za rekonstrukciju dojke. Osim rekonstrukcije režnjem DIEP, postoje i druge mogućnosti rekonstrukcije, kada se upotrebljava tkivo s ostalih dijelova tijela (bedra, stražnjica…). Navest ćemo samo neke režnjeve koji mogu doći u obzir za rekonstrukciju (engl. Superfical inferior epigastric artery - SIEA, Muscle sparing transverse rectus abdominis - MS-TRAM, Superficial gluteal artery perforator- S-GAP).
 
TRAM (Transverse rectus abdominis muscle) režanj
TRAM (Transverse rectus abdominis muscle) režanjTRAM (Transverse rectus abdominis muscle) režanj


Slobodni režanj DIEP (Deep Inferior Epigastric Perforator flap)
Slobodni režanj DIEP (Deep Inferior Epigastric Perforator flap)Slobodni režanj DIEP (Deep Inferior Epigastric Perforator flap)


Pri uporabi režnja DIEP plastični kirurg uzima kožu i potkožno masno tkivo s donjega trbuha čuvajući muskulaturu trbušne stijenke. Krvne žile koje prolaze kroz mišić, ispreprariraju se i spajaju na krvne žile na torakalnoj stijenci. Taj način rekonstrukcije omogućuje nam oblikovanje dojki većeg volumena, a i prikladan je za žene u kojih postoji suvišak masnoga tkiva na donjem trbuhu. Ako je potrebno poslijeoperacijsko zračenje, pritom su isključeni potencijalni negativni učinci silikonskih implantata.

Kod rekonstrukcije režnjem DIEP kirurški je zahvat dugotrajan (5-6 sati), postoji mogućnost gubitka režnja zbog slaboga protoka krvi na mjestu spajanja, produljena je dužina ostanka u bolnici te oporavka. Ožiljak nakon operacije nalazi se na dojci i na donjem dijelu trbuha.

Rekonstrukcija bradavice i areole

Rekonstrukcija bradavice i areoleAko je radi onkološke sigurnosti potrebno ukloniti bradavicu i areolu, plastični će Vam kirurg ponuditi rekonstrukciju 3-4 mjeseca nakon kirurškog zahvata ili poslije ako želite. Zahvat se obavlja u lokalnoj anesteziji, a postoji mnogo mogućnosti za rekonstrukciju. Bradavica se najčešće rekonstruira vlastitim tkivom s iste dojke, dok se za rekonstukciju areole može iskoristiti vlastita koža s udaljenih mjesta na tijelu (bedra, genitalna regija…). Areola se može i tetovirati.

Što očekivati nakon kirurškog zahvata?

Neko vrijeme nakon zahvata osjećat ćete umor i bol u dojkama te dijelu tijela s kojeg je uziman režanj. Vrijeme oporavka mnogo je duže pri rekonstrukciji režnjem nego pri uporabi proteza. Lijekovima se navedeni simptomi mogu umanjiti. Dužina ostanka u bolnici za većinu pacijenata je od 1 do 7 dana. U razdoblju od 6 do 8 tjedana trebali biste se osjećati sposobnima za obavljanje svakodnevnih poslova.

Rak dojkeRekonstrukcija dojke NE povećava rizik od ponovne pojave bolesti. Ne utječe na poslijeoperacijsku kemoterapiju, imunoterapiju ili hormonsku terapiju. Ako se očekuje poslijeoperacijko zračenje dojke, potrebno je, u dogovoru s kirurgom, izabrati optimalnu metodu rekonstrukcije.

Kod kontrolnih mamografija važno je upozoriti inženjera medicinske radiologije o prisutnosti proteze u dojci ako je primijenjena ta metoda rekonstrukcije. Javljati se na dogovorene kontrolne preglede onkologu radi praćenja te kirurgu radi uklanjanja eventualnih neželjenih estetskih posljedica.

Gdje se obavljaju rekonstrukcijski zahvati na dojci?
Rekonstrukcijska kirurgija usko je specijalizirana grana plastične kiururgije i njome se bave educirani kirurzi u području onkološke kirurgije dojke uz poznavanje mikrokiruške tehnike. Većina kirurga koji obavljaju takve zahvate nalaze se u svega nekoliko visokospecijaliziranih ustanova u Hrvatskoj.

Prije konačne odluke o vrsti rekonstrukcijskog zahvata preporučujemo Vam da se detaljno informirate u udrugama koje okupljaju žene operirane od raka dojke te u specijaliziranim ustanovama koje se bave rekonstrukcijskom kirurgijom dojke u onkologiji.

 
  Rekonstruktivna kirurgija - Sve
KIRURGIJA
 
Zavirite u ugodni ambijent i vrhunski opremljene ambulante poliklinike Eljuga