Kratak pregled naših usluga iz područja bolesti dojke

Testiranje na nasljedni rak dojke – BRCA 1 i BRCA 2 genski test

Svaka osoba ima jedinstveni set kemijskih uputa koje određuju njezin izgled i funkciju tjelesnih organa i organskih sustava. Te upute su sadržane u genima, jedinicama naslijeđa kojih čovjek ima oko 20.000, a smještene su u jezgri svake stanice ljudskog tijela. Svaki gen se nalazi u dvije kopije. Jedna kopija je naslijeđena od oca, a druga od majke. Promjene u genima zovu se mutacije i mogu uzrokovati nastanak bolesti. Svaki je čovjek rođen s genima BRCA1 (BReast CAncer 1) i BRCA2 (BReast CAncer 2) koji, dok nisu mutirani, ne stvaraju zdravstvene probleme. Međutim, kod žena koje naslijede mutaciju jednog ili oba BRCA gena postoji veći rizik od nastanka raka dojke. Kod njih se rak dojke u pravilu javlja u ranijoj životnoj dobi nego kod žena koje te promjene u genima nemaju. Također, postoje veći izgledi za nastanak raka jajnika.

Muškarci s naslijeđenim mutacijama BRCA gena također su suočeni s povećanim rizikom od raka dojke. Jednako tako, BRCA mutacija može povećati rizik i od drugih vrsta raka i u žena i u muškaraca.

BRCA genski test namijenjen je samo osobama za koje se na temelju osobne i obiteljske anamneze vjeruje da imaju naslijeđene mutacije ili koje imaju određene vrste raka dojke. BRCA genski test ne provodi se rutinski kod žena s prosječnim rizikom od raka dojke i raka jajnika.

Nositelja BRCA genskih mutacija nema mnogo. Naslijeđene mutacije BRCA gena odgovorne su za oko 5 % raka dojke te za oko 10 do 15 % raka jajnika.

Testiranjem BRCA gena se doznaje je li netko nositelj naslijeđenih mutacija BRCA gena i dobiva se procjena osobnog rizika za razvoj raka dojke i raka jajnika. Genetsko savjetovanje je važan dio ispitnog postupka mutacija BRCA gena.

TKO SU KANDIDATI ZA TESTIRANJE?

Rak dojke je, na sreću, izlječiv. Genetsko testiranje može biti važna karika u borbi protiv ove opake bolesti.

Kandidati za testiranje mutacija u genima BRCA1 i 2 su:

 • osobe koje imaju dva ili više bliskih srodnika s rakom dojke
 • osobe koje u obitelji imaju rak dojke prije 50. godine života
 • osobe koje u obitelji imaju rak dojke u više od jedne generacije
 • osobe koje imaju više članova obitelji s rakom u obje dojke
 • osobe u čijoj je obitelji česta pojava raka jajnika
 • osobe kod kojih se obostrani rak jajnika javi prije 40. godine života
 • osobe koje imaju muškog srodnika s rakom dojke
 • osobe kojima jedna ili više osoba u obitelji ima mutacije u genima BRCA1 ili 2.

 

RIZICI

Nema zdravstvenih rizika povezanih s testiranjem na BRCA genske mutacije, osim neznatnih rizika povezanih s vađenjem krvi, kao što su krvarenje ili modrica na mjestu uboda igle. Stvarni rizici su povezani s emocionalnim, financijskim, zdravstvenim i društvenim posljedicama rezultata ispitivanja.

Ako je test pozitivan na BRCA mutacije gena, osoba se može suočiti s:

 • osjećajem tjeskobe, ljutnje, tuge ili depresije
 • zabrinutosti zbog moguće diskriminacije
 • opterećenjem obiteljskih odnosa
 • teškom odlukom o preventivnim mjerama koje imaju dugoročne posljedice
 • osjećajem "neizbježnosti" dobivanja raka

 

S druge strane, ako je test negativan na BRCA mutaciju ili rezultati nisu jasni, osoba će možda doživjeti:

 • neizvjesnost i zabrinutost da rezultat nije stvarno negativan
 • krivnju zbog mutacije koju mogu naslijediti bliski članovi, što može utjecati na njihovo zdravlje.

 

KAKO SE PRIPREMITI?

Prvi korak u procesu ispitivanja BRCA gena jest liječničko savjetovanje. Nužno je prije testiranja utvrditi je li osoba dobar kandidat za testiranje i obvezno ju upoznati s potencijalnim rizicima, ograničenjima i prednostima testiranja i rezultata testa.

Liječnik savjetnik uzima detaljnu obiteljsku i osobnu anamnezu i povijest bolesti, procjenjuje rizik od razvoja raka, raspravlja o riziku i koristi od genetskog testiranja i predlaže mogućnosti koje se mogu izabrati s obzirom na rezultat testa.

 

Prije sastanka s liječnikom potrebno je:

 • prikupiti informacije o obitelji u smislu povijest bolesti, pogotovo od bliskih srodnika
 • dokumentirati svoju osobnu povijest bolesti
 • zapisati pitanja za savjetnika

 

Odluka o genetskom testiranju na kraju mora biti Vaša.

Ako ste se odlučili za testiranje BRCA gena, pripremite se za emocionalne i društvene implikacije koje rezultati testa mogu imati. Rezultati ispitivanja također bi mogli pružiti jasne odgovore u vezi s rizikom od raka pa se također treba pripremiti za suočavanje s takvom mogućnošću.

 

ŠTO SE MOŽE OČEKIVATI?

BRCA genski test je krvni test. Liječnik, medicinska sestra ili medicinski tehničar umeće iglu u venu, obično u ruku, da bi se dobio uzorak krvi potreban za testiranje. Preciznije, uzimaju se dva uzorka krvi koji se šalju u laboratorij za genetsko testiranje u Centar za nasljedni rak Ruđer Bošković. Drugi uzorak krvi je potreban radi potvrde nalaza u prvom uzorku krvi. Rezultati testiranja se čekaju nekoliko tjedana do 3 mjeseca. Dobivaju se u pisanom obliku i pod šifrom radi zaštite i povjerljivosti podataka.

 

VAŽNO JE ZAPAMTITI:

Ako u obitelji postoji promijenjeni gen, nije bitno javlja li se on s očeve ili s majčine strane obitelji. Vjerojatnost da će dijete naslijediti takav gen je 50%, neovisno o spolu.

 

REZULTATI TESTA

Rezultat ispitivanja može biti pozitivan, negativan ili nesiguran, odnosno nejasan.

 

Pozitivan rezultat testa

Pozitivan rezultat testa znači da imate značajno veliku mutaciju u jednom od gena BRCA1 ili BRCA2 i mnogo veći rizik od razvoja raka dojke ili raka jajnika u usporedbi s nekim tko nema ovu mutaciju. No, pozitivan rezultat ne znači da ćete u konačnici razviti rak. Maksimalni procijenjeni rizik je 83%.

Ukoliko je rezultat testa pozitivan, moguće je poduzeti mjere smanjenja rizika. Mjere koje je moguće poduzeti ovise o dobi, povijesti bolesti, ranijim dijagnozama i liječenjima i osobnim sklonostima.

 

Ove mjere mogu uključivati sljedeće:

Češće i strože kontrolne preglede: Ako imate BRCA mutaciju, preporučuje se kontrolne ultrazvučne preglede dojki s kliničkim pregledom provoditi svakih 6 mjeseci. Također se preporučuje i magnetska rezonancija dojki (MR) svake godine do svake dvije godine te mamografija po procjeni liječnika. Ti pregledi ne sprječavaju nastanak raka dojke, ali mogu pomoći njegovom ranom otkrivanju.

Važno je obavljati i mjesečne samopreglede dojki da se upoznate s normalnom teksturom tkiva u dojkama. Potencijalno zabrinjavajuće promjene u dojci tako možete lakše i ranije otkriti, ako znate što je normalno.

Rano otkrivanje raka jajnika raspoloživim testovima i metodama pregleda nije visoko učinkovito. Najbolje je jedanput na godinu učiniti transvaginalni ultrazvuk i krvni test na tumorski biljeg CA-125.

Uzimanje oralnih kontraceptiva smanjuje rizik od raka jajnika u nositeljica BRCA mutacije, ali uzimanje takvih preparata dulje od pet godina povećava rizik od raka dojke.

Lijekovi za smanjenje rizika od raka dojke (kemoprevencije). Tamoksifen (Nolvadex) smanjuje rizik od razvoja raka dojke za 50 % kod žena koje su pod povećanim rizikom od raka dojke. Neke male studije su pokazale da tamoksifen može pomoći u smanjenju rizika, osobito kod žena s BRCA 2 mutacijom.

Drugi preventivni lijek je raloksifen (Evista), koji također pomaže smanjiti rizik od raka dojke u žena u postmenopauzi s visokim rizikom, iako to nije posebno ispitivano u žena s BRCA mutacijama.

Preventivne operacije

Preventivna (profilaktička) mastektomija je kirurško odstranjivanje zdravog tkiva dojke, čime se smanjuje rizik od raka dojke za oko 90 %.

Uklanjanje zdravih jajnika i jajovoda (preventivna adneksektomija ili salpingoovarijektomija) smanjuje rizik od raka dojke za čak 50 % u premenopauzalnih žena, a rizik od raka jajnika za čak 90% i u premenopauzalnih i u postmenopauzalnih žena.
 

Važno je zapamtiti: Preventivni kirurški zahvati kojima se uklanjaju rizični organi nikada ne isključuju 100% mogućnost nastanka raka u tim organima. Rak se može javiti u preostalom tkivu tih organa, koje se nikada ne može ukloniti u cijelosti! Točnije, dostatna je jedna jedina stanica neuklonjenog tkiva da se iz nje razvije rak.

 

Slavna glumica Angeline Jolie je na osnovi
nalaza ovakvog testiranja pristala je na
preventivno uklanjanje vlastitih dojki.
Featureflash / Shutterstock.com

 

Negativan rezultat testa i dvosmisleni rezultat

Negativan rezultat testa znači da mutacija BRCA gena nije pronađena. Točnije, nije pronađena mutacija koja je dosad otkrivena u svijetu.

Dvosmisleni rezultat nastaje kada test pronalazi genetsku mutaciju koja nije povezana s rakom u drugih ljudi. To se zove varijanta nepoznatog kliničkog značaja.

Razvijaju se novi znanstveni modeli kojima se pokušava odrediti stvarni značaj takvih mutacija i samim time procijeniti rizik od nastanka raka pri prisutnosti tih mutacija.

Važno je zapamtiti: Negativan rezultat testa ne isključuje mogućnost nastanka nasljednog raka koji se može razviti i uslijed mutacije u nekim drugim genima. Mutacije na BRCA 1 i BRCA 2 genima odgovorne su za oko 25 do 30 % svih slučajeva nasljednog raka dojke / jajnika. Zbog ove činjenice, a slijedom znanstvenih spozanja, svake godine povećava se broj gena koji potencijalno mogu biti povezani s nastankom raka dojke i/ili jajnika tako da ih već sada brojimo na desetke. Poliklinika Eljuga testiranje na mutacije u BRCA 1 i BRCA 2 genima te u do sada poznatim genima povezanim s nastankom raka dojke i jajnika  provodi s više različitih laboratorija ovisno o vrsti usluge koju laboratorij pruža, odnosno o potrebama naših pacijenata. Tu je prije svih Centar za nasljedni rak Instituta Ruđer Bošković, potom tvrtka Genom d.o.o. te tvrtka Genoma Swiss Biotechology. Za ovu skupu i sofisticiranu pretragu uvijek biramo priznatu znanstvenu instituciju, jer ovakvo testiranje iziskuje veliku pouzdanost i preciznost u izvođenju. Za pretragu se potrebno naručiti te sa sobom ponijeti odgovarajuću medicinsku dokumentaciju, ako postoji ( nije uvjet). U našoj poliklinici nakon savjetovanja s liječnikom onkologom, uzimaju se uzorci krvi iz vene ( obvezno 2 uzorka) ili odgovarajuća količina sline. Uzorci se potom odmah proslijeđuju u odgovarajući laboratorij. Nakon provedenog testiranja nalaz pristiže u našu polikliniku u pisanom obliku i s važnim pojašnjenjima. Prilikom novog dolaska u polikliniku nalaz se uručuje i pojašnjava te se daju daljnje preporuke u skladu s rezultatima testa. Uvijek nastojima da naši pacijenti dobiju maksimalnu korist u odnosnu na cijenu koštanja testa. Testiranje na mutacije u 57 gena ( uključeni BRCA 1 i BRCA 2 geni) košta  3.800,00 kuna (analiza sline), analiza dva gena BRCA 1 i 2 iznosi 2.800,00 kuna (analiza sline). Nalaz od ova dva testa se čeka od 4 do 6 tjedana. Analiza samo jedne  točkaste mutacije košta 700,00 kuna, odnosno analiza samo jedne mutacije-rearanžmana košta 750,00 kuna. Analiza na pojedinačne mutacije se vrši iz krvi, a na nalaz se čeka 2-3 mjeseca. Ukupnu cijenu potrebno je uplatiti u gotovini jednokratno u našoj poliklinici. Za sva kartična plaćanja koja su također jednokratna (Master Card, Maestro, Diners, American...) cijena se uvećava za 5%.

 

Reference:

1. Levanat S, Musani V, Cvok ML, Susac I, Sabol M, Ozretic P, Car D, Eljuga D, Eljuga L, Eljuga D.Three novel BRCA1/BRCA2 mutations in breast/ovarian cancer families in Croatia. Gene. 2012 May 1;498(2):169-76.

2. Eljuga Lj. Treatment options in patients with BRCA1 and BRCA2 germline mutation.  The value of testing unaffected members in families with breast/ovarian cancer. Paper presented at: 9 th European breast cancer conference ( EBCC-9); 2014 March 19-21; Glasgow, Scotland.

 
  Kratak pregled naših usluga iz područja bolesti dojke - Sve
DIJAGNOSTIKA BOLESTI DOJKE
 
Zavirite u ugodni ambijent i vrhunski opremljene ambulante poliklinike Eljuga