Program pregleda za rano otkrivanje raka dojke

Program pregleda za rano otkrivanje raka dojke

Program pregleda za rano otkrivanje raka dojke

ŽENE BEZ POJAVE RAKA DOJKE U KRVNIH SRODNIKA

U dobi od 20 do 35 godina

- Klinički i ultrazvučni pregled svake 1-2 godine
- Samopregled dojki jedanput mjesečno

 

U dobi od 35 do 40 godina

- Klinički i ultrazvučni preghled jedanput do dvaput godišnje
- Mamografija dojki, tzv. bazična mamografija
- Samopregled dojki jedanput mjesečno

 

U dobi iznad 40 godina

- Klinički i ultrazvučni pregled dojki jedanput do dvaput godišnje
- Mamografija svake dvije do tri godine
- Samopregled dojki jedanput mjesečno


ŽENE S POJAVOM RAKA DOJKE U KRVNIH SRODNIKA

- Klinički i ultrazvučni pregled dojki jedanput godišnje nakon dvadesete godine života
- Prva mamografija s 35 godina, potom jedanput svake godine
- Samopregled dojki jedanput mjesečno


ŽENE S LIJEČENIM RAKOM DOJKE

- Klinički i ultrazvučni pregled dojki dvaput godišnje
- Mamografija jedanput godišnje
- Samopregled dojki jedanput mjesečno

 
  Program pregleda za rano otkrivanje raka dojke - Sve
DIJAGNOSTIKA BOLESTI DOJKE
 
Zavirite u ugodni ambijent i vrhunski opremljene ambulante poliklinike Eljuga