Mamografija

Vrste mamografije

Mamografski pregled se upotrebljava u više različitih slučajeva: kao klinička mamografija - u dijagnostici nejasnih kliničkih nalaza, mamografija za rano otkriće raka dojke - u dijagnostici klinički okultnog karcinoma i kao screening mamografija - metoda probira.

Razlikujemo više vrsta mamografije:

  • Galaktografija
  • Obična mamografija
  • Digitalna mamografija
  • Tomosinteza (3D mamografija)
  • MR-mamografija (MRM)
  • Scinti-mamografija

Galaktografija je vrsta mamografije kada se koristi kontrastno sredstvo koje se ubrizgava u mliječne kanaliće.

Kod obične mamografije snimanje dojki se obavlja bez uporabe dodatnih sredstava. Kod ove mamografije, bitno je pravilno namjestiti dojke prilikom snimanja. Postoje dva položaja za snimanje dojki: kraniokaudalni i profilni.

Digitalna mamografija koristi kompjutorsku sliku dojke, koju dobijemo konverzijom rendgenske snimke u digitalnu sliku.

Tomosinteza (3D mamografija) je slojevno snimanje dojke i omogućuje kompjutorsku 3D rekonstrukciju pomoću koje se mogu jasnije vidjeti tumorske lezije u odnosu na običnu mamografiju.

MR-mamografija (MRM) koristi tehniku magnetske rezonancije.

Scinti-mamografija je nuklearno-medicinska pretraga, što znači da se radioaktivna test-supstanca (methoxy-isobutyl-isonitril MIBI vezan na tehnecij-99m) injicira intravenski, i potom prati njeno nakupljanje u dojkama.

 
  Mamografija - Sve
DIJAGNOSTIKA BOLESTI DOJKE
 
Zavirite u ugodni ambijent i vrhunski opremljene ambulante poliklinike Eljuga