Poštedni kirurški zahvati

Poštedni kirurški zahvati

Poštedni kirurški zahvati

Poštedni operativni zahvati označavaju operacije kojima se u liječenju raka dojke ne odstranjuje čitava dojka već je ona u većoj ili manjoj mjeri očuvana (engl. breast conserving surgery).

Oni podrazumijevaju eksciziju primarnog tumora s različito širokim rubom okolnog zdravog tkiva dojke. Od zahvata radimo  segmentektomiju ili kvadrantektomiju. Uz odstranjenje tumora, locira se i Sentinel limfni čvor, a riječ je o prvom limfnom čvoru u pazuhu tzv. stražaru koji prima limfu koja dolazi iz primarnog sijela tumora, a ciljano ga vadimo prema indikaciji.

Adjuvantna, postoperativna radioterapija je esencijalan i neodvojiv dio konzervativnog liječenja karcinoma dojke.

Indikaciju za poštedni kirurški zahvat i radioterapiju imaju najčešće bolesnice s tumorom najvećeg promjera do 2 cm (ovisno o veličini dojke), klinički negativnom aksilom, unifokalnom lokalizacijom tumora. Kod tumora većih od 2 cm, ili onih koji imaju agresivnu biologiju ili ako su zahvaćeni limfni čvorovi pazuha, najčešće je prvi korak u liječenju neoadjuvanta kemoterapija.

 
Prethodni
  Biopsija
  Poštedni kirurški zahvati - Sve
KIRURGIJA
 
Zavirite u ugodni ambijent i vrhunski opremljene ambulante poliklinike Eljuga