Kirurgija

Kirurgija

Kirurgija

Kirurgija

Centar za kirurgiju dojke otvorili smo 1999. godine. Namjera nam je bila da na jednom mjestu, nakon dijagnostičke obrade bolesti dojke, ponudimo i mogućnost kirurškog odstranjenja sumnjivih tvorbi. Među prvim ustanovama u Hrvatskoj  ponudili smo pacijentima najsuvremeniji pristup u kirurškom liječenju raka dojke. On se sastoji od poštednih i radikalnih kirurških zahvata. Kada se odstranjuje samo dio dojke s tumorom, kako bismo umanjili defekt koji bi nastao nakon takvog zahvata, u odabranim slučajevima primjenjujemo onkoplastične kirurške tehnike s kojima postižemo estetski prihvatljiv rezultat. Također izvodimo  sve oblike rekonstrukcija dojki, kako primarnih tako i sekundarnih. Rekonstrukcije radimo u 1 i 2 akta, koristeći proteze, ekspandere ili vlastito tkivo. U 3. aktu nudimo rekonstrukciju bradavica lokalnim režnjevima s dojke. Osim tumorske kirurgije, specijalizirani smo i za sve sekundarne korektivne operacije na dojkama, nakon rekonstrukcija ili augmentacija. Nudimo i zahvate kojima se želi estetski unaprijediti izgled dojki, od povećanja do smanjivanja kao i brojne druge estetske zahvate.

U Poliklinici se mogu učiniti i manji ginekološki kirurški zahvati.

Centar obuhvaća kiruršku ambulantu, operacijsku dvoranu te apartman u kojemu se provodi poslijeoperacijska medicinska skrb i njega. Određene kirurške zahvate izvodi naš kirurški tim i u suradnim ustanovama u Zagrebu.

Sve zahvate iz područja onkoplastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije kao i kirurgije šake izvodi sa svojim timom prof. prim. dr. sc. Domagoj Eljuga, dr. med., specijalist opće, plastične, rekontrukcijske i estetske kirurgije, FEBOPRAS (Fellow of the European Bord of Plastic Reconstructive and Aesthetic surgery)

 

Ambulanta Centra za kirurgiju radi utorkom i prema dogovoru.

 
KIRURGIJA
 
Zavirite u ugodni ambijent i vrhunski opremljene ambulante poliklinike Eljuga