Poliklinika Eljuga - Teme

Naučite sami pročitati što piše na nalazu Papa testa

Papa test je dio rutinskog ginekološkog pregleda. Obrisak spontano odljuštenih stanica vrata maternice, rodnice i sluznice vrata maternice, razmazuje se na stakalce i potom analizira pod mikroskopom u citološkom laboratoriju.

Papa test je bezbolan i lako izvodiv test i zato ga možemo primijeniti kod velikog broja žena.

Što nam pomaže otkriti Papa test?

Cilj primjene Papa testa je među ženama koje nemaju nikakve simptome, niti okom vidljive promjene, otkriti lezije koje prethode nastanku raka vrata maternice (tzv. premaligne ili preinvazivne lezije) te ih pravovremeno liječiti kako se zloćudna bolest ne bi niti razvila. Papa test nam također omogućuje da otkrijemo rak vrata maternice na samom početku kada je moguće potpuno izlječenje. Osim toga, Papa test pruža informacije i o prisutnosti upale te postojanju nekih spolno prenosivih bolesti.
Treba napomenuti da nam Papa test daje najpreciznije informacije o zbivanjima u stanicama vrata maternice i rodnice. Precizniji je u dijagnosticiranju promjena pločastih, nego žljezdanih stanica vrata maternice. Ponekad može uputiti na sumnju da se nešto zbiva i u stanicama na preostalom dijelu maternice (tijelu maternice), a rjeđe se u uzorku mogu naći i stanice koje potječu iz jajovoda i jajnika.
 
Izgled Papa testa
 
Na zaglavlju nalaza ispunjavaju se opći podaci o pacijentici (ime i prezime, datum rođenja, adresa, telefonski broj).
 
Potom se ispunjavaju osnovni podaci iz ginekološke anamneze: broj porođaja, datum zadnje menstruacije, trajanje ciklusa, izloženost hormonima (kontracepcijske pilule, hormonsko nadomjesno liječenje), nalaz prethodnih Papa testova, eventualne ranije ginekološke operacije te dijagnoza kod trenutnog ginekološkog pregleda. Sve te informacije pomažu citologu da protumači izgled stanica i postavi citološku dijagnozu.
 
Sam nalaz Papa testa može se podijeliti u dva stupca. Ako je desni stupac potpuno prazan, možete mirno spavati jer trenutno nema straha od raka vrata maternice.
 
Lijevi stupac može biti i gotovo potpuno ispunjen križićima, a da se uglavnom radi o izlječivim stanjima. Najčešće se radi o upali rodnice ili samo oslabljenoj obrambenoj snazi sluznice rodnice, ali nalaz može upućivati i na izraženiju upalu te neke spolno prenosive bolesti koje treba kvalitetno izliječiti primjenom antibiotika na usta ili lokalno u rodnicu (vaginalete).
 
U lijevom stupcu je najvažnije da je označeno polje - negativno na intraepitelnu ili invazivnu leziju.
 
Ako je u desnom stupcu nešto označeno križićem, najbolje se posavjetovati s nadležnim ginekologom. U desnom stupcu može biti označeno da postoji tek sumnja na premaligne promjene, da su premaligne promjene prisutne ili da se radi o zloćudnoj bolesti.
 
Što označava CIN?
 
Premaligne promjene vrata maternice, šire poznate kao CIN-ovi (cervikalne intraepitelne lezije) mogu biti niskog stupnja (CIN I) i visokog stupnja (CIN II i CIN III) - što znači niskog i visokog rizika za razvoj raka vrata maternice. Kroz vrijeme se imunološki sustav organizma može izboriti da promjene spontano nestanu, mogu stagnirati ili mogu prijeći u viši stupanj CIN-a, ili u ono što svakako nastojimo spriječiti - razvoj "pravog" karcinoma.
 
Danas je poznato u kojem postotku CIN I, II ili III spontano nestaje, stagnira ili napreduje te koliko je vremena otprilike za to potrebno.
 
HPV infekcija
 
Također je poznato da se razvoj karcinoma vrata maternice povezuje s određenim tipovima humanog papiloma virusa (HR-HPV) koji imaju onkogeni učinak. To je sposobnost nekih virusa da svojim prisustvom u stanici domaćina izazovu pretvorbu stanice iz normalne u zloćudnu.
 
HR-HPV je prisutan u 99.7 % karcinoma vrata maternice te u oko 92 % CIN III lezija. To ne znači da će svaka žena koja ima HPV-infekciju, 100 % oboljeti od karcinoma vrata maternice.
 
Naprotiv, imunološki sustav većine žena pobijedi HPV- infekciju prije nego se razvije CIN- lezija. Zato se djevojkama mlađim od 20 godina ne preporučuje odmah testiranje na HR-HPV jer se očekuje da će HPV-infekcija u velikom broju slučajeva spontano nestati, a djevojka će biti opterećena spoznajom na prisutnost virusa.
 
Kao što je spomenuto, kod nalaza CIN III i bez testiranja na HR-HPV, znamo da je prisutan u visokom postotku te da je citološka dijagnoza H-SIL- CIN III vrlo pouzdana i da će se patohistološkom analizom u više od 90 % slučajeva dijagnoza i potvrditi. Zato će se odmah pristupiti kolposkopiji i ciljanoj biopsiji.
 
Iz navedenih primjera se može zaključiti da nadležni ginekolog može odabrati između nekoliko ispravnih opcija koju će od dodatnih pretraga primijeniti kod pojedinog Papa nalaza ovisno o dobi žene, prethodnim Papa nalazima, prethodnim načinima liječenja, da li su već ranije rađeni neki od testova te da li je prisutna trudnoća.
 
To može biti ponavljanje Papa testa za npr. 6 mjeseci, kolposkopija, testiranje na HR-HPV ili biopsija (uzimanje uzorka tkiva za patohistološku analizu).
 
Radi se o tome da se kod citologije analiziraju spontano odljuštene stanice, a patohistološki se također anliziraju stanice ali u komadiću tkiva. Patohistološka dijagnoza je konačna dijagnoza i na temelju nje se planira daljnje liječenje i praćenje.
 
Papa test nam daje informacije o dvjema vrstama površinskih stanica vrata maternice:
  1. pločastim (engl. squamous)
  2. žljezdanim ( engl. glandular)
Pojedine skraćenice govore da li se radi o pločastim ili žljezdanim stanicama vrata maternice te o kojem stupnju promjena se radi.
 

PLOČASTE STANICE:

  • ASC – US (engl. Atypical squamous cells of undetermined significance) – znači da je nalaz na granici između normalnog i sumnje na L-SIL (CIN I).
  • ASC-H (engl.Atypical squamous cells – cannot exclude HSIL) - znači da postoji sumnja na postojanje H-SIL (CIN II, CIN III), ali nema dovoljno stanica da se sigurno postavi dijagnoza H-SIL.
  • L – SIL (engl. Low grade squamous intraepithelial lesion) - promjena niskog rizika za razvoj raka pločastih stanica vrata maternice
  • H-SIL (engl. High grade squamous intraepithelial lesion) - promjena visokog rizika za razvoj raka pločastih stanica vrata maternice
Definitivna dijagnoza CIN I, II ili III se dobiva patohistološkom analizom tkiva uzetog biopsijom.
 
CIN I (engl. Cervical intraepithelial neoplasia Grade I) ili Dysplasia levis - blaga promjena pločastih stanica vrata maternice
 
CIN II (engl. Cervical intraepithelial neoplasia Grade II) ili Dysplasia media – umjerena promjena pločastih stanica vrata maternice
 
CIN III (engl. Cervical intraepithelial neoplasia Grade III) obuhvaća dvije premaligne promjene:
  1. Dysplasia gravis – teška premaligna promjena pločastih stanica
  2. Carcinoma in situ – pločaste stanice su zloćudno promijenjene, ali još nije prijeđena granica prema "pravom" karcinomu pločastih stanica, potrebno je patohistološki potvrditi dijagnozu i potom učiniti odgovarajući operativni zahvat
ŽLJEZDANE STANICE:
Obzirom da se nalaze unutar vrata maternice, odnosno u kanalu koji spaja rodnicu sa tijelom maternice, teže ih je dobiti za citološku analizu i teže je precizno dijagnosticirati stupanj promjena te postoje samo dvije citološke premaligne lezije – AGC i AIS.
  1. AGC (engl. Atypical Glandular Cells) - žljezdane stanice su promijenjene, potrebna je patohistološka potvrda dijagnoze
  2. AIS (engl. Adenocarcinoma in situ) – žljezdane stanice su zloćudno promijenjene, ali još nije prijeđena granica prema "pravom" karcinomu žljezdanih stanica, potrebno je patohistološki potvrditi dijagnozu i potom učiniti odgovarajući operativni zahvat
Ako je na Papa testu križićem označen Carcinoma planocellulare ili Adenocarcinoma, radi se o zloćudnoj bolesti, ali je svejedno potrebna biopsija i patohistološka potvrda dijagnoze.
 
Zaključak:
 
Papa test je pouzdan, lako izvodiv i bezbolan test i zato pozivam žene da iskoriste privilegiju da redovitim dolascima na Papa test gotovo u potpunosti eliminiraju mogućnost oboljenja od raka vrata maternice ili da se on otkrije u samim začecima kada je potpuno izlječiv.

 
Piše: Jadranka Belan Žuklić dr.med., specijalist ginekologije i porodništva
 
 
  Poliklinika Eljuga - Teme - Sve
Poliklinika Eljuga
 
Zavirite u ugodni ambijent i vrhunski opremljene ambulante poliklinike Eljuga