Poliklinika Eljuga - Teme

POROD I EPIDURALNA ANALGEZIJA – ŠTO SVE TREBA ZNATI I PITATI

Bol kod poroda smatra se jednom od najjačih boli.  Porod je kompleksan i individualan proces, a  želje žena za analgezijom su različite.

Idealna analgezija u porodu mora biti učinkovita i sigurna, s minimalnim utjecajem na napredovanje i ishod poroda i bez negativnih utjecaja na rodilju i novorođenče. Tim uvjetima za sada najbolje udovoljava epiduralna analgezija.

ŠTO JE EPIDURALNA ANALGEZIJA?

Epiduralna analgezija je anesteziološki postupak, a služi za smanjenje ili uklanjanje boli tijekom poroda. Ona je sigurna i jednostavna ako je izvodi ,za to stručna osoba, liječnik specijalist anesteziolog. Prije samog postupka anesteziolog je dužan objasniti tehniku postavljanja epiduralnog katetera te moguće nuspojave i komplikacije. Pri tome se dobije „informirani pristanak“ koji je rodilja dužna pročitati i potpisati.

Epiduralna analgezija daje se na krevetu rodilje koja sjedi ili leži leđima okrenuta prema anesteziologu. Tijekom cijelog postupka mora mirovati, a pri tome joj pomaže anesteziološki tehničar. Samo postavljanje katetera nije bolno jer se prethodno na mjesto aplikacije daje lokalna anestezija. Nakon lokalne anestezije, između dva susjedna lumbalna kralješka, uvodi se specijalna igla u epiduralni prostor, a nakon toga se kroz nju postavlja kateter u dubinu do 4 cm. Igla se uklanja, a kateter se fiksira  na kožu i ostaje do kraja poroda. Svi lijekovi daju se kroz kateter. Prvo se daje test doza i ako nema negativne reakcije slijedi inicijalna doza lokalnog anestetika s opioidom. Analgezija se može održavati tijekom cijelog poroda na tri načina: interminentnim bolusima, kontinuiranom analgezijom i analgezijom pod kontrolom pacijentice.

NUSPOJAVE I KOMPLIKACIJE EPIDURALNE ANALGEZIJE

Kao i svaki medicinski postupak tako i ovaj može dovesti do ranih i kasnih komplikacija. U 14 % posto slučajeva dolazi do djelomične analgezije, a uzrok tome je malpozicija katetera. Malpoziciju katetera moguće je određenim postupcima ispraviti. U 80 % slučajeva dolazi do pada tlaka koji se rješava  okretanjem rodilje na bok i davanjem infuzije.  Česta pojava je tresavica koja kratko traje i ne zahtijeva nikakvu medicinsku intervenciju. Mogu se javiti i glavobolje koje su najčešće prolazne i rješavaju se analgeticima. Ako je glavobolja jaka te se pojačava pri pokretu, znači da je prilikom postavljanja epiduralnog katetera oštećena dura. Liječi se mirovanjem, infuzijama, analgeticima te postavljanjem „krvne zakrpe“ na mjesto postavljanja katetera. Teže komplikacije su prolazno neurološko oštećenje, a vrlo teške su epiduralni apsces ( 0,2 – 3,7 %  na 100 000 ), epiduralni hematom ( 38 na 168 000 ), meningitis ( 0 – 3,5 na 168 000 ).

TKO I KADA MOŽE DOBITI EPIDURALNU ANALGEZIJU

Svaka rodilja koja to želi, a nema kontraindikacije, može dobiti epiduralnu analgeziju. Potrebno je da trudovi budu jasno ustanovljeni, a cervikalno ušće porođajnog kanala otvoreno između 2 – 3 cm, tako da je prije postavljanja katetera nužan pregled opstetričara. U novije vrijeme stav je da je zahtjev rodilje za ublažavanjem porođajne boli dovoljan razlog za uvođenje epiduralne analgezije.

TKO NE MOŽE DOBITI EPIDURALNU ANALGEZIJU

Postoje apsolutne i relativne kontraindikacije za postavljanje epiduralnog katetera. Apsolutne kontraindikacije su: odbijanje rodilje, nekorigirana hipovolemija, povišen intrakranijalni tlak, infekcija na mjestu uboda, alergije na lokalni anestetik, koagulopatije ( trombociti manji od 80 000 ).

Relativne kontraindikacije su: nekooperativna pacijentica, teže anomalije kralježnice, sepsa.

PRODUŽUJE LI EPIDURALNA ANALGEZIJA TRAJANJE PORODA

Eipiduralna analgezja, kod pojedine rodilje, različito utječe na moguće trajanje poroda. U prvom porođajnom dobu, kod nekih rodilja, trudovi mogu oslabiti te su tada potrebni lijekovi koji će ih pojačat. Kod drugih je, pak, moguće ubrzano otvaranje ušća.

U drugom porođajnom dobu, dobu izgona, može doći do produljenja poroda koje ne utječe  štetno ni majku ni na dijete.

POVEĆAVA LI EPIDURALNA ANALGEZIJA RIZIK  ZA DOVRŠAVANJEM PORODA CARSKIM REZOM

Studije ne upućuju da zbog epiduralne analgezije raste rizik za dovršavanje poroda carskim rezom. Danas se upotrebljavaju lokalni anestetici manjih koncentracija, a dokazano je da te koncentracije  ne utječu na porod.

POROD I EPIDURALNA ANALGEZIJA – ŠTO SVE TREBA ZNATI I PITATIDOVRŠAVANJE POROĐAJA CARSKIM REZOM

Kada se porođaj, ipak, mora završiti carskim rezom,  prisutnost katetera omogućava da primjenom lokalnih anestetika analgeziju pretvorimo u anesteziju. Blokada donjeg dijela tijela pogodna je za kirurški zahvat. U tom slučaju, prilikom zahvata, rodilja je budna, ne osjeća bol, može odmah vidjeti svoje dijete i staviti ga na prsa.

KAKO SE PRIPREMITI ZA POROD

Dobro je da se prije poroda rodilja informira o samom tijeku poroda i vrstama analgezije koje su joj dostupne. U Klinici za ženske bolesti i porodništvo KBC „Sestre milosrdnice“, u Zagrebu,  svaki mjesec organiziraju se tečajevi za trudnice u trajanju od tjedan dana. Na tim tečajevima predavanja drže opstetričari, anesteziolozi, pedijatri, socijalni radnici i primalje. Moguće je  saznati i pitati  sve o načinu vođenja porođaja, vrstama analgezije, dojenju i cijepljenju. Također su dostupne  i informacije  za pripremu poroda pomoću akupunkture.

PREPARTALNA PRIPREMA AKUPUNKTUROM

U zapadnom svijetu sve više se koristi akupunktura u pripremi za porod jer se smatra da pozitivno utječe na dijete, a ublažava bolove i znatno skraćuje trajanje poroda. Priprema počinje u 36.-tom tjednu trudnoće, jednom tjedno sve do poroda. Osim što je pozitivna psihička priprema za porod, omogućava brže sazrijevanje ušća maternice, a s time i skraćuje porod.

Autor teksta: Nada Bilić, dr. med., anestezologinja u KBC Sestre milosrdnice, u Zagrebu.

 
  Poliklinika Eljuga - Teme - Sve
Poliklinika Eljuga
ISO Certifikat dodijeljen Poliklinici za ginekologiju i bolesti dojke
 
Zavirite u ugodni ambijent i vrhunski opremljene ambulante poliklinike Eljuga