Uvjeti

Zakon o zaštiti osobnih podataka GDPR EU 2016/679, PRAVA ISPITANIKA

PRAVO NA ISPRAVAK

 • Tražiti ispravak podataka
 • Dopuniti nepotpune podatke davanjem dodatne Izjave
   

PRAVO NA BRISANJE (Ispitanik ima pravo brisanja podataka ako su ispunjeni neki od uvjeta:

 • Podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu u koju su prikupljeni
 • Povučena/opozvana privola na kojoj se temelji obrada podataka
 • Osobni podaci nezakonito obrađeni
 • Poštivanje pravne obveze iz prava Unije ili države članice
 • Osobni podaci prikupljeni u vezi s ponudom informacijskog društva
   

PRAVO NA OGRANIČENJE OBRADE

 • Tražiti od voditelja obrade ograničenje obrade osobnih podataka
 • Ako je obrada ograničena podaci se mogu obrađivati ako postoji: privola ispitanika, za postavljanje, obranu ili ostvarivanje pravnih zahtjeva, zaštita prava druge fizičke i pravne osobe, javni interes
   

PRAVO NA PRISTUP PODACIMA

 • Dobiti potvrdu od voditelja obrade obrađuju li se podaci koji se na njega odnose, te ako se obrađuju, pristup informacijama
 • Svrha obrade
 • Izvor prikupljanja
 • Kategoriji osobnih podataka
 • Razdoblju pohrane
 • Pravu na ispravak, brisanje ili ograničenje obrade
 • Pravo na pritužbu nadzornom tijelu
 • Izvoru podataka
 • Postojanju automatiziranog donošenja odluka
   

INFORMIRANJE

 • Dobiti informacije o obradi svojih osobnih podataka neovisno prikupljaju li se podaci izravno od ispitanika ili ne
 • Pružanje informacija na jasan i razumljiv način
   

PRAVO NA PRENOSIVOST

 • Omogućuje da se prenese osobne podatke drugom voditelju obrade koji je prethodno pružio prethodnom voditelju u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom obliku - ako se obrada temelji na privoli ili ugovoru i/ili ako se obrada provodi automatiziranim putem
 • Ostvarivanje prava ne smije negativno utjecati na prava i slobode drugih
   

PRAVO NA PRIGOVOR (I)

 • Ispitanik ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koja se na njega odnosi, u skladu s čl.6., st.1., točka e ili f (voditelj obrade obrađuje podatke za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti). Voditelj obrade ne smije dalje obrađivati podatke, osim ako dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interes, prava i slobode ispitanika ili radi obrane pravnih zahtjeva.
   

PRAVO NA PRIGOVOR (II)

 • Obrada u svrhu izravnog marketinga
 • U kontekstu služenja uslugama informacijskog društva
 • Obrada podataka u statističke svrhe i u svrhe istraživanja, osim ako je obrada nužna za provođenje zadaće koja se obavlja zbog javnog interesa
   

KRŠENJE ODREDBI OPĆE UREDBE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Prava ispitanika:

 • Podnijeti pritužbu nadzornom tijelu
 • Podnošenje pravnog lijeka protiv:
 • Obvezujuće odluke nadzornog tijela koja se odnosi na njega
 • Ako nadzorno tijelo ne riješi njegovu pritužbu ili ga ne obavijesti o napretku ili ishodu pritužbe
 • Voditelja obrade ili izvršitelja obrade ako smatra da su mu obradom njegovih osobnih podataka protivno Uredbi prekršena njegova prava iz Uredbe
 • Pravo na naknadu materijalne ili nematerijalne štete od voditelja obrade ili izvršitelja obrade
   
 1. Evidencija GDPR
 2. Oglasna ploča
 
  Uvjeti - Sve
Poliklinika Eljuga
ISO Certifikat dodijeljen Poliklinici za ginekologiju i bolesti dojke
 
Zavirite u ugodni ambijent i vrhunski opremljene ambulante poliklinike Eljuga