Edukacija zaposlenika

Djelatnici Poliklinike u Milanu, od 18. do 20. lipnja 2012.

Na kirurškoj radionici „Breast cancer: oncologic and reconstructive surgery. Interactive course with live surgery“ koja je održana u Milanu u Europskom onkološkom institutu od 18.  do 20. lipnja prikazane su razne kirurške tehnike koje imaju za cilj postizanje optimalnog onkološkog radikaliteta uz maksimalnu estetsku prezervaciju dojke.  Polaznici radionice sudjelovali su simultano na brojnim operacijama u više operacijskih dvorana, a pokazane su rekonstrukcije protezama, ekspanderima, vlastitim tkivom te masnim tkivom. Onkološki institut u Milanu je oduvijek bio jedan od centara koji je unosio promjene u kirurškom pristupu kod bolesnica s rakom dojke, a neke od njih su intraoperacijska radioterapija, sentinel limfni čvor, poštedna kirurgija dojke.. Znanstveni direktor Instituta je čuveni prof. Umberto Veronesi.

Po svršetku kirurške radionice kasno poslije podne dana 20.lipnja započela je redovna godišnja Konferencija o raku dojke koja se također održava u Milanu u organizaciju Europskog onkološkog instituta. doc. dr. sc. Domagoju Eljugi, dr. med. pridružila se dr. Ilona Sušac, naš stalni onkolog. Većina predavanja bazirala se na otkrićima i pojašnjenjima potencijalnih molekularnih mehanizama u nastanku i razvoju raka te potencijalnim mehanizmima kojima bi budući lijekovi mogli Djelatnici Poliklinike u Milanu, od 18. do 20. lipnja 2012.uspješnije liječiti rak. Očito je da će molekularna biologija te genomika i proteomika u budućnosti dati preciznije odgovore na pitanje kako uništiti tumorsku stanicu ili, još bolje, kako spriječiti aktivaciju mehanizma koji dovodi do razvoja tumorske stanice.  I na kliničkoj razini ponešto novo o već starim stvarima. Već dugo se govori o potencijalnoj korisnosti od uvođenja intraoperativne radioterapije u kliničku praksu.  Iako se svi slažu da ovaj oblik zračenja ne može zamijeniti klasičnu radioterapiju dojke,  sigurno je da je njezino provođenje kao dodatne doze zračenja na mjesto u dojci iz kojeg je odstranjen tumor, tzv. boost doze, itekako dobrodošlo i značajno skraćuje vrijeme zračenja. U još nekim strogo indiciranim slučajevima, ovaj način zračenja dojke također dolazi u obzir. I svi dosadašnji načini liječenja raka dojke također se uvijek nanovo preispituju. Jesu li lijekovi za liječenje hormonski ovisnog raka dojke u istoj dozi potrebni svima, kako siromašne zemlje svoje bolesnike liječe minimalnim dozama samo jednog citostatika (tzv. metronomička kemoterapija), treba li uvijek odustati od inicijalnog kirurškog zahvata u uvjetima kada je tumorska bolest proširena i sl.

Ove godine i naša Poliklinika je aktivno sudjelovala u radu ove konferencije. U obliku postera predstavljen je znanstveni rad koji je nastao u suradnji s Laboratorijem za istraživanje nasljednog raka Instituta Ruđer Bošković i Hrvatskom ligom za borbu protiv raka. Naslov rada je „Treatement options in patients with BRCA1 and BRCA2 germline mutation.The value of testing unaffectide members in families with breast/ovarian cancer. („Terapijske mogućnosti kod osoba koje su nositeljice mutacija na BRACA 1 i 2 genima. Vrijednost testiranja neoboljelih članova iz obitelji s pojavnosti raka dojke/jajnika“).

Vjerujemo da će ovaj rad doprinijeti boljoj skrbi za osobe koje su pod velikim rizikom od obolijevanja od raka dojke i jajnika u Hrvatskoj i da će se u okviru našeg zdravstvenog sustava ta skrb moći uspješno i provoditi.

 
  Edukacija zaposlenika - Sve
Poliklinika Eljuga
ISO Certifikat dodijeljen Poliklinici za ginekologiju i bolesti dojke
 
Zavirite u ugodni ambijent i vrhunski opremljene ambulante poliklinike Eljuga