Poliklinika za ginekologiju i bolesti dojke

prof. dr. sc. Damir Eljuga, dr. med.

prof. dr. sc. Damir Eljuga, dr. med., specijalist ginekologije i porodništva, subspecijalist ginekološke onkologije, primarijus i viši znanstveni suradnik. Završio je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1976. godine. Akademsku titulu magistra biomedicinskih znanosti dobio je godine 1979. nakon obranjene magistarske teze, a 1985. obranio je doktorsku disertaciju i potom stječe akademsku titulu doktora medicinskih znanosti. Od 1978. do 2003. godine radio je u Središnjem institutu za tumore i slične bolesti (današnjoj Klinici za tumore, KBC Sestre milosrdnice u Zagrebu) gdje se bavio znanstvenim istraživanjem zloćudnih bolesti, a istodobno je radio u Ambulanti za kliničku imunoterapiju u kojoj je provodio imunoterapiju osoba oboljelih od malignog melanoma. Godine 1995. završava specijalizaciju iz ginekologije i porodništva, a 1997. postaje voditelj Službe za rano otkrivanje i prevenciju tumora u Klinici za tumore u Zagrebu. Godine 2007. izabran je u zvanje višeg znanstvenog suradnika, a 2008. god. u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta, a 2013. u zvanje naslovnog izvanrednog profesora u području biomedicinskih znanosti i zdravstva. Ministarstvo zdravlja i socijalne skrbi god.2009. dodjeljuje mu naziv primarijus. Od 2003. god. radi u Klinici za ginekologiju i porodništvo KBC Sestre milosrdnice, a u siječnju 2013. god. u istoj je Klinici imenovan pročelnikom Zavoda za opću i onkološku ginekologiju. Urednik je i koautor 12 knjiga. Za prvu cjelovitu knjigu „Klinička onkologija“ dobio je 1997. godine prestižnu Povelju Josip Juraj Strossmayer  Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) za djelo s područja medicinskih znanosti kao najznačajniji izdavački pothvat. Za knjige: „Prevencija i dijagnostika tumora ženskih spolnih organa“ i „Liječenje raka jajnika“ primio je nekoliko vrijednih priznanja. Aktivno je sudjelovao u realizaciji brojnih znanstvenih projekata financiranih od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Organizirao je brojne kongrese iz onkologije, psihoonkologije i ginekološke onkologije s međunarodnim sudjelovanjem. U siječnju 2013. godine u Zagrebu organizirao je  uspješan međunarodni kongres iz područja prevencije i liječenja početnog raka vrata maternice. Objavio je bojne znanstvene i stručne radove u domaćim i svjetskim časopisima. Isto tako održao je brojna pozivna predavanja u zemlji i inozemstvu. Boravio je na stručnim i znanstvenom usavršavanjima u nekoliko uglednih klinika u Europi i u SAD. Redovito predaje na postdiplomskim tečajevima I. kategorije trajnog usavršavanja liječnika na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Više je godina bio nositelj kolegija Medicinska rehabilitacija osoba s motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima na Edukacijsko-rehabilitacijkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Kao dugogodišnji predsjednik Hrvatske lige protiv raka pokrenuo je brojne javno zdravstvene kampanje kojima se učinkovito senzibilizira javnost o potrebi prevencije zloćudnih bolesti. Dobitnik je brojnih zahvalnica, diploma, priznanja i sljedećih odličja: Reda Danice Hrvatske s likom Katarine Zrinske, za osobite zasluge za zdravstvo, socijalnu skrb i promicanje moralnih društvenih vrednota, Spomenice domovinske zahvalnosti, za časnu i uzornu službu za razdoblje od pet godina, Reda Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića i Državne godišnje nagrade “IVAN FILIPOVIĆ, za unapređenje odgoja i obrazovanja.

 
  Poliklinika za ginekologiju i bolesti dojke - Sve
Poliklinika Eljuga
 
Zavirite u ugodni ambijent i vrhunski opremljene ambulante poliklinike Eljuga