Poliklinika za ginekologiju i bolesti dojke

prim. mr. sc. Ljerka Eljuga, dr. med.

mr. sc. Ljerka Eljuga, dr. med., specijalistica onkologije i radioterapije, vlasnica i ravnateljica Poliklinike „Eljuga“. Specijalizaciju iz kliničke onkologije i radioterapije obavila je u Klinici za onkologiju i radioterapiju KBC „Rebro“ u Zagrebu gdje je radila do 1994. kada počinje raditi u svojoj Poliklinici. Tijekom boravka u Klinici za onkologiju i radioterapiju KBC „Rebro“ uz posao iz područja specijalističke djelatnosti onkologije i radioterapije radila je i u timu za dijagnostiku tumora dojke,a isto tako i u timu za primjenu suvremenih oblika liječenja žena oboljelih od raka dojke.Usporedno sa specijalizacijom završila je postdiplomski studij iz kliničke onkologije i i pohađala je brojne postdiplomske tečajeve trajnog usavršavanja u više europskih gradova. Od 1994. vodi vlastitu Polikliniku i uspješno se u prvom redu bavi ultrazvučnom i rendgenskom dijagnostikom bolesti dojke. Godine 1997. stekla je akademski stupanj magistra znanosti iz područja medicine. Objavila je brojne stručne i znanstvene radove i sudjelovala je na domaćim i svjetskim kongresima. Upravo zbog takvog načina edukacije i studijskih boravaka u brojnim europskim onkološkim centrima mnogi smatraju da je dr. Eljuga jedna od rijetkih stručnjaka koja posjeduje cjelovitu edukaciju kako u području dijagnostike tumora dojke tako i u primjeni suvremenih oblika liječenja žena oboljelih od raka dojke.

 
  Poliklinika za ginekologiju i bolesti dojke - Sve
Poliklinika Eljuga
 
Zavirite u ugodni ambijent i vrhunski opremljene ambulante poliklinike Eljuga