Poliklinika za ginekologiju i bolesti dojke

Prim. Tatjana Cicvara Pećina, dr. med.

Tatjana Cicvara Pećina, dr.med.,specijalistica radiologije rođena je u Zagrebu u kojem je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1994. godine. Pripravnički staž u DZ Peščenica završila je 1995. godine i iste godine položila stručni ispit. Radila je u DZ Željezničar od 1995. do 1999. godine, a potom je specijalizirala radiologiju u Zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC Sestre milosrdnice u Zagrebu. Poslijediplomski studij na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u okviru specijalizacije radiologije završila  je 2003. godine. Specijalistički ispit iz radiologije položila  je 2004. godine. Doktorski studij „Biomedicina i zdravstvo“ na Medicinskom fakultetu u Zagrebu završila je 2005. godine, a od 2007. godine zaposlena je u Zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KB Dubrava u Zagrebu.

Ministarstvo zdravstva RH dodijelilo joj je naziv primarijus 2017. godine.

Tijekom specijalizacije radiologije i tijekom rada kao specijalist radiolog usavršavala se na različitim tečajevima u  Hrvatskoj i inozemstvu, a od značajnijih usavršavanja vrijedno je spomenuti Breast Imaging State of the Art 2009 Seminar, zatim U.S. – Croatian Breast Imaging State of the Art 2010 Seminar, potom Musculoskeletal Ultrasound Hands-on Training 2010, zatim  26th European Congress of Radiology 2014. i AVUS 2014  IX Adriatic Vascular Ultrasound Society Ultrasonography and Imaging.

Nakon položenog specijalističkog ispita iz radiologije  aktivno sudjeluje u unapređenju struke i to prvenstveno u dijagnostici tumora dojke.

Sudjelovala na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima, a isto tako objavila je brojne stručne i znanstvene radove u domaćim i međunarodno indeksiranim časopisima.

Isto tako aktivno sudjeluje ustr učnom usavršavanju zdravstvenih djelatnika u okviru edukacijskih programa u Zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KB Dubrava.   

Članica je Hrvatskog društva radiologa i Hrvatskog društva za ultrazvuk u medicini i biologiji Hrvatskog liječničkog zbora u čijem radu aktivno sudjeluje od redovitih mjesečnih sastanaka do tečajeva i kongresa.

 
  Poliklinika za ginekologiju i bolesti dojke - Sve
Poliklinika Eljuga
 
Zavirite u ugodni ambijent i vrhunski opremljene ambulante poliklinike Eljuga