Poliklinika za ginekologiju i bolesti dojke

Ivana Cujzek, dr.med.

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci završila je 2009.godine, a nakon pripravničkog staža radila je kao liječnik u Hitnoj medicinskoj pomoći Zagrebačke županije.

Godine 2013.započinje specijalizaciju iz kliničke radiologije u OB Varaždin i u Kliničkoj bolnici Dubrava, a specijalistički ispit uspješno je položila 2019.godine. Tijekom specijalizacije završava stručni poslijediplomski studij iz područja radiologije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Doktorica Cujzek radi kao specijalist kliničke radiologije u OB Varaždin te se u svom specijalističkom radu usmjerila prema ultrazvučnoj dijagnostici s posebnim interesom za dijagnostiku bolesti dojke. Članica je Hrvatskog društva radiologa i aktivni je sudionik brojnih kongresa iz područja radiologije i bolesti dojke.

 
  Poliklinika za ginekologiju i bolesti dojke - Sve
Poliklinika Eljuga
 
Zavirite u ugodni ambijent i vrhunski opremljene ambulante poliklinike Eljuga