Program pregleda za rano otkrivanje raka dojke

Program pregleda za rano otkrivanje raka dojke

Program pregleda za rano otkrivanje raka dojke

Program pregleda za rano otkrivanje raka dojke

ŽENE BEZ POJAVE RAKA DOJKE U KRVNIH SRODNIKA

U dobi od 20 do 35 godina

- Klinički i ultrazvučni pregled svake 1-2 godine
- Samopregled dojki jedanput mjesečno

 

U dobi od 35 do 40 godina

- Klinički i ultrazvučni preghled jedanput do dvaput godišnje
- Mamografija dojki, tzv. bazična mamografija
- Samopregled dojki jedanput mjesečno

 

U dobi iznad 40 godina

- Klinički i ultrazvučni pregled dojki jedanput do dvaput godišnje
- Mamografija svake dvije do tri godine
- Samopregled dojki jedanput mjesečno


ŽENE S POJAVOM RAKA DOJKE U KRVNIH SRODNIKA

- Klinički i ultrazvučni pregled dojki jedanput godišnje nakon dvadesete godine života
- Prva mamografija s 35 godina, potom jedanput svake godine
- Samopregled dojki jedanput mjesečno


ŽENE S LIJEČENIM RAKOM DOJKE

- Klinički i ultrazvučni pregled dojki dvaput godišnje
- Mamografija jedanput godišnje
- Samopregled dojki jedanput mjesečno

 
DIJAGNOSTIKA BOLESTI DOJKE
ISO Certifikat dodijeljen Poliklinici za ginekologiju i bolesti dojke
 
Zavirite u ugodni ambijent i vrhunski opremljene ambulante poliklinike Eljuga