Poliklinika za ginekologiju i bolesti dojke

Renata Dragun, dr. med.

Renata Dragun, dr. med., specijalistica ginekologije i opstetricije, subspecijalistica fetalne medicine i opstetricije, diplomirala je 1992. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godine 1995. položila je državni ispit u SAD ( USMLE I i USMLE II – United States Medical Licensing Examination ) i time je stekla ECFMG certifikat za samostalan rad kao liječnik u SAD. Nakon što je obavila specijalistički staž u KB-u Sveti Duh na Klinici za ginekologiju i porodništvo godine 2003. god. uspješno je položila specijalistički ispit. Bogato iskustvo liječnika specijalista iz ginekologije i porodništva stječe dugogodišnjim radom u DZ Zapad, Zagreb i u Specijalnoj bolnici Agram. Završila je stručni poslijediplomski studij iz ultrazvuka, a tijekom specijalističkog usavršavanja predavala je na poslijediplomskom studiju: Ultrazvuk u ginekologiji i porodništvu. S obzirom na dugogodišnju edukaciju i radno iskustvo u području perinatologije i patologije trudnoće dr. Dragun je godine 2019. stekla status Užeg specjalista fetalne medicine i opstetricije.

U svakodnevnom radu bavi se općom ginekologijom, perinatalnom zaštitom, savjetovanjem u optimizaciji zdravlja pacijentica prije planirane trudnoće, ultrazvučnom dijagnostikom u ginekologiji i porodništvu, patologijom trudnoće, dijagnostikom i liječenjem neplodnosti, savjetovanjem u planiranju obitelji, kao i liječenjem perimenopauzalnih i urogenitalnih tegoba poput inkontinencije i nepravilnih krvarenja te ranim otkrivanjem bolesti ženskih organa. Dr. Dragun provodi i minimalno invazivne dijagnostičke i terapijske zahvate : ultrazvučna prohodnost jajovoda, ultrazvučna histerosonografija – saline infusion sonography, kolposkopija, vulvoskopija, LETZ biopsija i konizacija, kietaže i biopsije endometrija. Poseban naglasak u svom radu posvećuje edukaciji o uzrocima, prevenciji, dijagnostici i liječenju patologije stidnice i vrata maternice (kondilomi, tumori stidnice, promjene na Papa testu i sumnje na patologiju vrata maternice).

Sudjeluje na domaćim i međunarodnim kongresima te u edukacijskim programima. Članica je Hrvatskog društva za perinatalnu medicinu, Hrvatskog društva za ginekologiju i opstetriciju, Hrvatskog društva za ultrazvuk u ginekologiji i perinatologiji, Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatske liječničke komore.

 
  Poliklinika za ginekologiju i bolesti dojke - Sve
Poliklinika Eljuga
 
Zavirite u ugodni ambijent i vrhunski opremljene ambulante poliklinike Eljuga