Poliklinika za ginekologiju i bolesti dojke

prof. dr. sc. Vesna Košec, dr. med.

Izv. prof. dr. sc. Vesna Košec

 

1. Biografski podatci

Rođena sam 30. prosinca 1958. godine u Zagrebu. Nakon završene gimnazije, diplomirala sam 1982. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Pripravnički staž obavila sam u DZ Zlatar, gdje sam radila na poslu liječnika opće medicine. Godine 1988. započela sam specijalizaciju iz ginekologije i porodnoštva u Klinici za ženske bolesti i porodništvo KB „Sestre Milosrdnice“ gdje sam nakon položenog specijalističkog ispita stalno zaposlena.

 

 • Narodnost i državljanstvo: Hrvatica, državljanstvo Hrvatsko

 

 • Obrazovanje, znanstveno i stručno usavršavanje

1982. godine - Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1992. godine - Specijalizacija iz ginekologije i porodništva

1995. godine - Poslijediplomski studij : „Ultrazvuk u kliničkoj medicini“ Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1995. godine

1995. godine - Internacionalna škola ultrazvuka ¨Jan Donald“

1999. godine - Magisterij znanosti Medicinskog fakulteta u Zagrebu

2003. godine - Doktorat znanosti na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu

2004. godine - Subspecijalizacija iz fetalne medicine i opstetricije

2005. godine – Znanstvena suradnica Medicinskog fakulteta u Zagrebu

2009. godine - Viša predavačica na Zdravstvenom veleučilištu

2011. godine - Znanstvena suradnica Stomatološkog fakulteta u Zagrebu

                  2012. godine-  Profesorica na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu

                  2015. godine - Docentica na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu

                  2017. godine – Profesorica u trajnom zvanju na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu

                  2021. godine – Viša znanstvena suradnica Stomatološkog fakulteta u Zagrebu

                  2022. godine –Izvanredna profesorica na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

 

 • Napredovanje i dužnosti u službi

1982.-1983. Liječnica pripravnica u DZ Zlatar

1983.-1988. Liječnica opće medicine u DZ Zlatar

1988.-1992. Specijalizantica ginekologije i porodništva KB „Sestre milosrdnice“

1992.-2003. Odjelni specijalist u Rodilištu Klinike za ženske bolesti i porodništvo KB„Sestre milosrdnice“

2003.-2010. Voditeljica Odsjeka patologije trudnoće Klinike za ženske bolesti i porodništvo KB„Sestre milosrdnice“

2010.- Predstojnica Zavoda za porodništvo Klinike za ženske bolesti i porodništvoKBC„Sestre milosrdnice“

2015.-2016. Pomoćnica sanacijskog upravitelja KBC Sestre milosrdnice za kvalitetu u zdravstvu

2016. - Predstojnica Zavoda za porodništvo Klinike za ženske bolesti i porodništvoKBC„Sestre milosrdnice“

 

 • Stručna djelatnost

  Dugogodišnji sam aktivna članica Hrvatskog liječničkog zbora (HLZ) i Perinatološkog društva pri HLZ, odlikovana Zahvalnicom i Poveljom HLZ za doprinos u brizi za majku i dijete. Sudjelovala sam u projektima Svjetske zdravstvene organizacije pri izradi smjernica za područje fetalne medicine, te prenošenje recentnih saznanja iz istog područja nizom predavanja medicinskim sestrama po Hrvatskoj. Od 2006. godine predsjednica sam udruge Zdravka koja je osnovana u krilu Lige protiv raka sa ciljem podizanja svijesti naročito mladih o raku vrata maternice i njegovoj primarnoj prevenciji.

  Godine 2009. uručeno mi je priznanje EU „The Pearl of Wisdom“ u Briselu za izniman doprinos u radu na prevenciji raka vrata maternice.

 

2014. Voditeljica tečaja trajnog usavršavanja II kategorije Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu „Intrapartalni nadzor fetusa“

2016. Voditeljica tečaja trajnog usavršavanja I kategorije Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu „Intrapartalni nadzor fetusa“

2017. - Prva dopredsjednica stručnog društva Psihosomatika u ginekologiji i opstetriciji pri HLZ

 

 

2. ZNANSTVENA DJELATNOST

 

 • Dosadašnji izbor u znanstvena zvanja

2005. zvanje znanstvene suradnice Medicinskog fakulteta u Zagrebu

2005. zvanje znanstvene asistentice Instituta za klinička medicinska    istraživanja  KB „Sestre milosrdnice“.

2011. zvanje znanstvene suradnice Stomatološkog fakulteta u Zagrebu

2015. zvanje docentice Stomatološkog fakulteta u Zagrebu

2021. godine – zvanje više znanstvene suradnice Stomatološkog fakulteta u Zagrebu

2022. zvanje izvanredne profesurice na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

 

 • Magistarski i doktorski rad

1999. godine magistarski rad na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu „Obojeni dopler jajnika u žena s induciranom ovulacijom“

2003. godine doktorski rad na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu  „Procjena vrijednosti interleukina-6 i tumor nekrotizirajućeg faktora-alfa u krvi pupkovine kao fetusov odgovor na korioamnionitis“.

 

 • Objavljeni znanstveni radovi

Koautorica sam u 18 radova objavljenih u CC indeksiranim časopisima (u 4 rada prvi autor), te ukupno 51 rad indeksiran u bibliografskim bazama podataka, te više od 120 radova u drugim stručnim časopisima

Aktivno sam sudjelovala na međunarodnim skupovima (svjetskim i evropskim kongresima) što je rezultiralo objavljivanjem više sažetaka u CC indeksiranim časopisima.

Recenzent sam u desetak međunarodnih znanstvenih časopisa

 

 • Znanstvene knjige i poglavlja u knjigama
  1. Vesna Košec: Tko prepoznaje anksioznost u trudnica? U: Vjekoslav Peitl, Vesna Gall. Psihosomatska medicina u ginekologiji i porodništvu. Naklada Slap 2022.
  2. Vesna Košec: Krunoslav Kuna: Intrapartalni nadzor. Medicinska naklada Zagreb 2017.
  3. Vesna Košec: Masivna krvarenja u opstetriciji. U: Godrana Brozović. Anestezija i intenzivno liječenje trudnica. Kopko d.o.o. Zagreb; 2014. str. 58-65.
  4. Vesna Košec: Ginekološke hitnosti. Poglavlje 10.3. U: Vesna Degoricija i suradnici. Hitna medicina. Libar. Zagreb; 2012. 245-256
  5. Vesna Košec: Female Pelvic Emergencies. Chapter 10. In: Vesna Degoricija. Emergency Medicine. Zagreb; 2011. 180-189
  6. Radoslav Herman, Vesna Košec. Hitna stanja u porodu. U: J. Đelmiš, V. Šimunić, E. Juretić, S. Mihaljević. Hitna stanja u ginekologiji, porodništvu, anesteziji i neonatologiji. Zagreb, 2008. 215-222
  7. Vesna Košec. Prijevremeno prsnuće vodenjaka, poroditi ili ne, kako? U: Prijevremeni porod.  Str. 29-35. Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I kategorije, Zagreb, 21-24 siječnja 2003

 

 • Međunarodne ili istaknute domaće nagrade i priznanja
  1. Zahvalnica i Diploma HLZ
  2. 2009. priznanje EU „The Pearl of Wisdom“ u Briselu za izniman doprinos u radu na prevenciji raka vrata maternice.

 

 • Populazizacija znanosti

Od 2006. godine predsjednica je udruge Zdravka koja je osnovana u krilu Lige protiv raka sa ciljem podizanja svijesti naročito mladih o raku vrata maternice i njegovoj primarnoj prevenciji. Od tada svake godine je Zdravka organizator ili suorganizator „Dana mimoza“ koji je 2016. proglašen Nacionalnim danom borbe protiv raka vrata maternice. Nizom gostovanja u radio i TV programu popularizirala je ovu temu. Predavanjima po školama, na tribinama, javnim medijima i raznim skupovima popularizirala je teme iz područja trudnoće i općenito zaštite zdravlja žena.

 

 • Znanstveni projekti
  • Od 1998. do 2002. sudjelovala sam kao istraživač na znanstvenom  projektu Katedre za fiziologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu „Fetalna hipoksija i reaktivnost krvnih žila mozga“ koji se nastavlja od
  • 2002. godine u projekt „Fetalni indeks hipoksije u prevenciji perinatalnog oštećenja mozga“ na kojem je također suradnik.
  • Od 2006. godine istraživač sam i na projektu „Postpartalna depresija - čimbenici rizika, rano otkrivanje i terapijski pristup“  Instituta za klinička medicinska istraživanja KB „Sestre milosrdnice“.
  • Od 2013. godine istraživač sam na projektu „Novi algoritam u prevenciji ranih i kasnih moždanih oštećenja kod intrauterinog zastoja u rastu“ Zavoda za fiziologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
  • 2018. i 2019. suradnik na projektu Sveučilišta u Zagrebu za kratkoročnu financijsku potporu istraživanjima „Određivanje vrijednosti troponina kao markera srčanog oštećenja u trudnica s preeklampsijom.“
 
  Poliklinika za ginekologiju i bolesti dojke - Sve
Poliklinika Eljuga
 
Zavirite u ugodni ambijent i vrhunski opremljene ambulante poliklinike Eljuga