Poliklinika za ginekologiju i bolesti dojke

mr. sci. Renata Obrad-Sabljak, dr. med.

Mr.sci. Renata Obrad-Sabljak, dr.med., specijalistica ginekologije i porodništva.

Završila je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1992. godine. Tijekom studija bila je član uredništva stručnog časopisa „Medicinar“, a rezultate svog znanstvenog istraživanja na Klinici za pedijatriju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu objavila je u časopisu „Gynaecologia et Perinatologia“.

Godine 1993. upisala je poslijediplomski studij iz područja Biologije na Prirodoslovno matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Biomedicina. Godine 1996. uspješno je obranila magistarsku tezu i stječe akademsku titulu magistrice znanosti.

Od 1997.počinje raditi na Klinici za ginekologiju i porodništvo OB Sveti Duh kao znanstveni novak. Tijekom tog razdoblja obavila je više tisuća ultrazvučnih pregleda i tako savladala perinatalnu ultrazvučnu dijagnostiku i transvaginalni obojeni doppler. To iskustvo joj je pomoglo tijekom specijalizacije u savladavanju trodimenzionalnog (3 D) i četverodimenzionalnog (4 D)  ultrazvuka. Specijalizaciju iz ginekologije i porodništva obavila je u Klinici za ginekologiju i porodništvo u OB Sveti Duh u Zagrebu. Nakon uspješno položenog specijalističkog ispita god. 2002. počinje raditi u Ginekološkoj ordinaciji DZ Zagreb-Zapad gdje radi i danas.

Autor je i koautor više poglavlja knjiga objavljenih na nekoliko svjetskih jezika, a isto tako napisala je i nekoliko stručnih znanstvenih radova iz područja ginekologije i porodništva u domaćim i svjetskim časopisima.

 
  Poliklinika za ginekologiju i bolesti dojke - Sve
Poliklinika Eljuga
 
Zavirite u ugodni ambijent i vrhunski opremljene ambulante poliklinike Eljuga