Poliklinika za ginekologiju i bolesti dojke

Marina Petrić, dr. med.

Rođena je u Zadru gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1985. godine. Radila je u DZ MUP-a RH kao liječnik opće prakse do 1998. kad započinje specijalizaciju iz radiologije u KB Sestre milosrdnice za isti dom zdravlja. Specijalistički ispit uspješno je položila 2002. godine. Kao radiolog radila je u DZ MUP-a RH do 2011. kada počinje raditi u KB Sestre milosrdnice na odjelu dijagnostičke i intervencijske radiologije Klinike za tumore. Tijekom specijalizacije završila je stručni poslijediplomski studij iz radiologije i 2007. obranila magistarski rad i stekla stručni naziv Magistra radiologije. U 2016. položila je subspecijalistički ispit iz ultrazvučne dijagnostike.

 
  Poliklinika za ginekologiju i bolesti dojke - Sve
Poliklinika Eljuga
 
Zavirite u ugodni ambijent i vrhunski opremljene ambulante poliklinike Eljuga