Medicinski pojmovnik

Citološka dijagnostika

Citološka dijagnostika ima važno mjesto u dijagnostici bolesti dojke. Na citološku se analizu šalje punktat ciste ili neke druge tvorbe u dojci ili pak iscjedak iz dojke ako ga ima. Riječ je o mikroskopskoj metodi koja na temelju analize stanica može pomoći u rasvjetljivanju dijagnoze. Izvodi se iglom za punkciju pod kontrolom ultrazvuka ili kao stereotaktična punkcija tj. pod kontrolom mamografa. Preporučljivo ju je raditi u prvoj fazi ciklusa.

 
  Medicinski pojmovnik - Sve
Poliklinika Eljuga
ISO Certifikat dodijeljen Poliklinici za ginekologiju i bolesti dojke
 
Zavirite u ugodni ambijent i vrhunski opremljene ambulante poliklinike Eljuga