Poliklinika za ginekologiju i bolesti dojke

Rhea Mužar, dr.med

Rhea Marie Mužar, dr.med, odrasla je i školovala se u Švicarskoj. Uz materinji hrvatski, govori njemački, engleski, francuski i španjolski jezik.

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zürichu 2020. godine. Po završetku studija medicine obavila je pripravnički staž na Klinici za neurokirurgiju Sveučilišne bolnice Zürich, na Klinici za Internu medicinu Kantonalne bolnice St. Gallen i na Klinici za kirurgiju Kantonalne bolnice Aarau, te nakon toga uspješno je položila švicarski stručni ispit. Do 2022. godine radila je  kao specijalizant opće kirurgije kantonalne bolnice Aarau na hitnom prijemu, abdominalnoj kirurgiji te traumatologiji i potom na ortopediji.

Godine 2021.položila je europski Surgical Basic Exam švicarskog društva liječnika, Foederatio Medicorum Helveticorum FMH. Završila je Temeljni tečaj kirurgije šake u Giessenu, Tečaj hitne ultrazvučne dijagnostike u Leukerbadu i stekla u Londonu Level Idiplomu iz estetske medicine Američkog društva za estetsku medicinu AAAM. Godine 2020. upisala je poslijediplomski studij  na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zürichu i predala disertaciju čija se obrana očekuje 2023. godine.

Godine 2022. vraća se u Hrvatsku i nakon nostrifikacije švicarske diplome postaje djelatnica Poliklinike Eljuga te istovremeno volontira na Klinici za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju KB Dubrava pod mentorstvom prof.dr. Domagoja Eljuge i prof. dr. sc. Rade Žica.

 
  Poliklinika za ginekologiju i bolesti dojke - Sve
Poliklinika Eljuga
ISO Certifikat dodijeljen Poliklinici za ginekologiju i bolesti dojke
 
Zavirite u ugodni ambijent i vrhunski opremljene ambulante poliklinike Eljuga