Poliklinika za ginekologiju i bolesti dojke

Prof. dr. sc. Maja Prutki, dr. med.

Prof. dr. sc. Maja Prutki, dr. med. diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2003. godine, nakon čega je godinu dana radila kao liječnik stažist u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Od siječnja 2004. radila je kao znanstveni novak pri Katedri za radiologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s radilištem u Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, KBC Zagreb, gdje u veljači 2005. započinje specijalizaciju iz radiologije. Akademske godine 2004/05. upisuje doktorski studij «Biomedicina i zdravstvo» na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 2010. godine doktorira nakon čega postaje znanstveni novak-viši asistent. U sklopu programa specijalizacije završava specijalistički poslijediplomski studij Radiologija pri istom fakultetu 2007. godine., a od 2009. godine radi kao specijalist radiologije u Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, KBC Zagreb. Docent pri Katedri za radiologiju Medicinskog fakulteta je od 2014. godine, a od 2015. godine je voditelj Odjela za dijagnostiku bolesti dojke.

Boravila je na stručnoj edukaciji u Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, SAD iz područja metoda slikovnog prikaza dojke, te u Policlinico Umberto 1, Rim, Italija iz područja dijagnostike bolesti dojke.

Aktivno se bavi znanstveno-istraživačkim radom uz sudjelovanje na projektima Ministarstva znanosti, obrazovanja. 2003. godine bila je suradnica u Institutu Ruđer Bošković na projektu Oksidacijski stres i zloćudne bolesti. Objavila je niz znanstvenih radova u indeksiranim časopisima, od kojih je dvadeset objavljeno u časopisima koji se referiraju u Current Contents. S radovima iz navedenih područja sudjelovala je na više kongresa.

Članica je Hrvatskog društva radiologa,  European Society of Radiology, Hrvatskog društva za rijetke bolesti, te European Society of Breast Imaging.

 
  Poliklinika za ginekologiju i bolesti dojke - Sve
Poliklinika Eljuga
ISO Certifikat dodijeljen Poliklinici za ginekologiju i bolesti dojke
 
Zavirite u ugodni ambijent i vrhunski opremljene ambulante poliklinike Eljuga