Poliklinika za ginekologiju i bolesti dojke

Dr. sc. Ana Marija Alduk, dr. med.

Dr. sc. Ana Marija Alduk, dr. med. diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2005. godine, nakon čega je radila kao liječnik pripravnik u OB „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak te liječnik u Zavodu za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije. U kolovozu 2007. godine započinje specijalizaciju iz radiologije, u sklopu koje završava specijalistički poslijediplomski studij Radiologija pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2011. godine. Od 2012. godine radi kao specijalist radiologije u Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC Zagreb, na Odjelu za vaskularnu radiologiju. Akademske godine 2013/14. upisuje doktorski studij „Biomedicina i zdravstvo“ na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 2015. godine doktorira. Od 2016. godine postaje stručni suradnik u nastavi, a iste godine započinje i subspecijalizaciju iz intervencijske radiologije.

Aktivno se bavi znanstveno-istraživačkim radom, a objavila je niz znanstvenih radova u indeksiranim časopisima s kojima je sudjelovala na više domaćih i međunarodnih kongresa.

Članica je Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog društva radiologa, Sekcije za intervencijsku radiologiju, Hrvatskog društva za urološku onkologiju, European Society of Radiology, te Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe.

 
  Poliklinika za ginekologiju i bolesti dojke - Sve
Poliklinika Eljuga
ISO Certifikat dodijeljen Poliklinici za ginekologiju i bolesti dojke
 
Zavirite u ugodni ambijent i vrhunski opremljene ambulante poliklinike Eljuga