Poliklinika za ginekologiju i bolesti dojke

prof. dr.sc. Goran Grubišić, dr.med.

prof. dr. sc. Goran Grubišić, dr. med, specijalist ginekologije i porodništva, subspecijalist ginekološke onkologije i znanstveni savjetnik. Specijalistički ispit položio je 1975. i otada je u stalnom radnom odnosu u Klinici za ginekologiju i porodništvo Kliničke bolnice “Sestre milosrdnice” u Zagrebu. Godine 1978. upisuje poslijediplomski studij iz Biomedicine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu (PMF) Sveučilišta u Zagrebu te magistrira 1983. Godine 1988. izabran je za znanstvenog asistenta, a 1997. brani na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu disertaciju “Korelacija kolposkopskih slika s patohistološkim nalazima vrata maternice zaraženim HPV (human papilloma virusom)”.
Godine 1998. održao je na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu habilitacijsko predavanje “Vrijednost kolposkopije u traženju HPV induciranih lezija vrata maternice” i stekao uvjete za izbor u znanstveno nastavno zvanje sveučilišnog docenta u Katedri za ginekologiju i porodništvo pri Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Godine 2002. na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu izabran je u znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora, a 2007. u znanstveno nastavno zvanje redovitog profesora.
Predstojnik je Klinike za ženske bolesti i porodništvo Kliničke bolnice “Sestre milosrdnice” od 27. lipnja 2003. do 31. prosinca 2009 .
Pročelnik je Katedre za ginekologiju i porodništvo pri Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od školskih godina 2002/2003. do 2008/2009.
Voditelj je poslijediplomskog tečaja trajne izobrazbe I. kategorije “Mjesto i uloga kolposkopije u dijagnostici i liječenju preinvazivnih lezija vrata maternice i donjeg genitalnog trakta”. Od 2001.- 2006. održao je 6 tečajeva u Zagrebu i jedan u Splitu, a u travnju 2007. međunarodni kolposkopski tečaj u Cavtatu.
Autor je i koautor više od 100 znanstvenih, preglednih i stručnih radova.
Predsjednik je Hrvatskog društva za kolposkopiju i bolesti vrata maternice Hrvatskog liječničkog zbora.
Sudionik je izrade kolposkopskog upitnika u organizaciji EFC (European Federation of Colposcopy and Cervical Pathology) i obrazovnog štiva o HPV infekciji i genitalnom raku u organizacije ECCA (European Cervical Cancer Association).
Ispitivač je na specijalističkim ispitima Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske za kandidate iz ginekologije i porodništva i mentor desetorici specijalizanata iz ginekologije i porodništva.
Recenzent je radova u časopisima Croatian Medical Journal, Gynaecologia et Perinatologia, Liječnički vjesnik i Acta medica Croatica.
Član je redakcijskog kolegija časopisa Acta Clinica Croatica i Gynaecologia et Perinatologia.
Od 1990. godine nastupi profesora Grubišića usredotočeni su na važnost kolposkopije u ranoj dijagnosticii i prevenciji neoplastičkih promjena vrata maternice.Ugaoni kamen njegova opredjeljenja za navedenu problematiku je s jedne strane spoznaja da do 1990. godine kolposkopija u Republici Hrvatskoj nije bila zadovoljavajuće zastupljena u dijagnostičko-terapijskom postupniku kod preinvazivnih lezija vrata maternice i donjeg genitalnog trakta, a s druge strane uvid u domet znanstvenih i stručnih iskustava iznesenih na VII. svjetskom kongresu iz kolposkopije i bolesti vrata maternice od 13.- 17. svibnja 1990. u Rimu.
Na temelju takvih spoznaja uložio je maksimum stručnih i znanstvenih napora da se kolposkopiji vrati dignitet u struci, što je razvidno iz 7 uspješno organiziranih poslijediplomskih tečajeva trajnog usavršavanja I. Kategorije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Isto tako priredio je i održao 4 stručno-znanstvena simpozija, a sudjelovao je i kao pozvani predavač na brojnim kongeresima i simpozijima u zemlji i inozemstvu.
Prof.dr.sc. Goran Gubišić je više od 15 godina voditelj Ambulantne jedinice za kolposkopiju i bolesti vrata maternice u matičnoj Klinici tako da je u prigodi primjenjivati svoja znanja i iskustva u svakodnevnoj bogatoj kliničkoj praksi.
Isto tako, profesor Grubišić je stalni stručno-znanstveni savjetnik i djelatnik Poliklinike “Eljuga” od njenog osnutka (1994.) u području ginekologije i porodništva.

Prof. Grubišić u razgovoru s Haraldom zur Hausenom dobitnikom Nobelove nagrade za medicinu iz 2008.
Prof. Grubišić u razgovoru s Haraldom zur Hausenom dobitnikom Nobelove nagrade za medicinu iz 2008.

 
  Poliklinika za ginekologiju i bolesti dojke - Sve
Poliklinika Eljuga
ISO Certifikat dodijeljen Poliklinici za ginekologiju i bolesti dojke
 
Zavirite u ugodni ambijent i vrhunski opremljene ambulante poliklinike Eljuga