Poliklinika za ginekologiju i bolesti dojke

Doc. dr. sc. Gordana Ivanac

Doc. dr. sc. Gordana Ivanac rođena je u Zagrebu gdje završava osnovnu školu i srednjo školsko obrazovanje u Matematičko informatičkom obrazovnom centru.

Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 1997. godine  i nakon pripravničkog staža u Klinici za plućne bolesti Jordanovac u Zagrebu, zapošljava se kao znanstveni novak u Kliničkoj bolnici Dubrava na Odjelu za nuklearnu medicinu. Znanstveni poslijediplomski studij iz biomedicine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu upisuje 1998. godine, a na istom fakultetu je magistrirala i doktorirala.

U Kliničkoj bolnici Dubrava na Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju 2001. godine započinje specijalizaciju iz radiologije, a od 2006. godine radi kao specijalist radiolog na istom Zavodu. Tijekom specijalizacije završava Stručni poslijediplomski studij iz radiologije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Subspecijalistički ispit iz ultrazvuka u radiologiji uspješno je položila 2009. godine, a od 2012-14. godine  radi kao voditeljica Kliničke jedinice za radiologiju dojke i muskuloskeletnu radiologiju Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KB Dubrava. Od 2014. god. voditeljica je Kliničke jedinice za dijagnostičku radiologiju, Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KB Dubrava. Docent je na Katedri za radiologiju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 2010. godine.

Bila je sudionik na tri projekta Sveučilišta u Zagrebu koja su uspješno završila i sada je aktivni sudionik na dva projekta od kojih je jedan projekt Hrvatske zaklade za znanost.

Autor/koautor je u 20  publiciranih znanstvenih i stručnih radova. Napisala je jedno poglavlje u međunarodnom udžbeniku (udžbenik Europske federacije društava za ultrazvuk u medicni i biologiji) i ukupno 19 poglavlja u knjigama i zbornicima.

Sudionik je na više domaćih i stranih kongresa i skupova s ukupno 120 sažetaka  (76 na međunarodnim skupovima), od toga je oko 50 pozvanih predavanja na domaćim i stranim kongresima. Na stručnoj edukaciji iz područja dijagnostike dojke boravila je u   bolnici Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, SAD .

Recenzent je u vise stranih i domaćih znanstvenih časopisa.

Članica je Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog društvo radiologa, European Society of Radiology, Adriatic Vascular Ultrasound Society, European Society of Urogenital Radiology, Central European Vascular Forum, European Society of Musculoskeletal Radiology, European Society of breast imaging i potpredsjednica Hrvatskog društva za ultrazvuk u medicini i biologiji.

 
  Poliklinika za ginekologiju i bolesti dojke - Sve
Poliklinika Eljuga
ISO Certifikat dodijeljen Poliklinici za ginekologiju i bolesti dojke
 
Zavirite u ugodni ambijent i vrhunski opremljene ambulante poliklinike Eljuga